برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تولید کاروتنویید ها از جلبک دونالیلا سالینا: گامی در جهت توسعه تولید غذا داروها

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تولايي سعيده*,مظاهري اسدي مهناز,رستمي خسرو
 
 *تهران، بزرگراه شهيد چمران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشگاه فناوري هاي نوين علوم پزشکي جهاد دانشگاهي ابن سينا
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

يکي از محصولات استراتژيک که در صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي کاربرد فراوان دارد کاروتنوئيدها و به ويژه بتاکاروتن ميباشد، که به طور طبيعي در ارگانيسم هاي فتوسنتتيک سنتز ميشود. به علت سوگيري به سمت توليد کاروتنوئيدها از روشهاي بيوسنتتيک، توجه به منابع طبيعي آنها افزايش يافته است.مهمترين منبع مهم توليد کننده بتاکاروتن، جلبک سبز تک سلولي دوناليلا است که ايجاد کاروتنوئيد در کلروپلاست آلگ و تحت شرايط استرس صورت مي گيرد. منبع طبيعي آن درياچه هاي نمکي فوق اشباع مي باشد و به همين دليل اکوسيستم ايران با وجود درياچه هاي آب شور متعدد پرورش تجاري اين جلبک را ممکن ميسازد. توليد تجاري بتاکاروتن به عنوان سومين صنعت در رابطه با ميکروآلگها طبقه بندي مي شود. همچنين نشان داده شده که دوناليلا ميتواند فعاليت هاي بيولوژيکي متنوعي را به عهده گيرد. در اين تحقيق به بررسي توليد کاروتنوئيد توسط جلبک دوناليلا سالينا پرداخته شده است نمونه جلبک مورد مطالعه بومي ايران بوده و بررسي فوق در يک دوره رشد چهل روزه صورت گرفته است. پس از نمونه برداري از درياچه شور حوض سلطان قم، ابتدا جليک جداسازي شده، در شرايط مناسب رشد داده شد (مجيط کشت جانسون) و پس از بهينه سازي شرايط و توليد کاروتنوئيد ها، ميزان آن مورد ارزيابي قرار گرفت. رشد سلولي توسط شمارش سلولي با لام نئوبار و اندازه گيري ميزان جذب در 680 نانومتر توسط روش اسپکتروفتومتري صورت پذيرفت. ميزان کاروتنوئيد نمونه توسط اندازه گيري ميزان جذب در 450 نانومتر توسط روش اسپکتروفتومتري و مقايسه آن با نمونه استاندارد بررسي گرديد. بيشترين ميزان بيومس در دوره بررسي چهل روزه حدود روز 33 قابل مشاهده است به طوري که در هر ميلي متر مکعب اين محيط حدود 5500 سلول وجود دارد. نتايج حاصله نشان مي دهد که پيگمانتاسيون متناسب با روند رشد بوده و توليد کاروتنوئيد در محيط کشت جانسون با شوري 10 درصدو پي اچ برابر 8.5 در روز 42 به 14.95 ميليگرم در ليتر محيط کشت مي رسد. نتيجه اينکه با به کارگيري امکانات طبيعي موجود و پروسس صحيح، بسته بندي و بازاريابي مناسب چنين محصولاتي، علاوه بر منافع اقتصادي، امکان ورود ايران به بازار جهاني تجارت غذاداروها را ممکن مي سازد که با توجه به نياز کشور در حوزه استزاتژيک امنيت غذايي، بهداشتي و زيست محيطي گامي موثر در جهت توسعه پايدار است.

 
کلید واژه: بيوتکنولوژي، دوناليلا سالينا، کاروتنوئيد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 622  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی