برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاریخ های مختلف کشت و روش های مختلف تغذیه ای (شیمیایی و آلی) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عبداله زارع سودابه*,فاتح اسفنديار,آينه بند امير
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور مطالعه اثر تاريخ هاي مختلف کشت و سيستم هاي مختلف تغذيه اي (شيميايي و آلي) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گياه خار مريم (Silybum marianum (L.) Gaertn) آزمايشي در سال زراعي 1389- 1388 به صورت طرح آزمايشي کرتهاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار و 18 تيمار در مزرعه آموزشي و تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد. فاکتور اصلي تاريخ کشت و در سه زمان: (23 آبان، 10 آذر و 24 آذر) و فاکتور فرعي شامل سطوح تغذيه اي مختلف در شش سطح: F1- شاهد (عدم مصرف کود)، F2- %100 کود شيميايي (100-120-150 NPK)، F3- %25 کود آلي + 75% کود شيميايي (7.5 تن دامي و NPK (75-90-112.5)، F4- %50 آلي + 50% شيميايي ( 15 تن کود دامي و NPK (50-60-75)(، F5- 75% آلي + 25% شيميايي (22.5 تن کود دامي + نسبتهاي مختلف NPK (25-30-37.5 F6- %100 کود آلي (30 تن کود دامي) بودند. اثر تاريخ کاشت بر ارتفاع گياه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت تعداد دانه در کاپيتول، وزن دانه در کاپيتول، قطر دانه در کاپيتول، در سطح 5% و عملکرد دانه در سطح 1% معني دار بود و به استثناء شاخص برداشت، تاخير در کاشت باعث کاهش آنها گرديد. سطوح مختلف تغذيه اي بر ارتفاع گياه، عملکرد بيولوژيک، وزن هزار دانه، قطر کاپيتول، تعداد دانه در کاپيتول، وزن دانه در کاپيتول و طول دانه در کاپيتول در سطح 5% و عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح 1% معني دار بود. سطح کودي F3 باعث افزايش تعداد شاخه هاي فرعي، قطر کاپيتول، تعداد دانه در کاپيتول، وزن دانه در کاپيتول، قطر و طول دانه در کاپيتول شد. و سطح کودي F5 باعث افزايش وزن هزار دانه در کاپيتول، عملکرد بيولوژيک، ضخامت دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت شد. مقايسه ميانگين اثرات متقابل نشان داد که تاريخ کاشت 10 آذر و سطح کودي F5 باعث افزايش عملکرد دانه (3254 kg/ha) شد، اما شاخص برداشت در تاريخ 24 آذر و سطح کودي F5 افزايش (0.3) بيشتري داشت.

 
کلید واژه: خارمريم (Silibum marianum)، تاريخ کاشت، روش هاي تغذيه اي آلي و شيميايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی