برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خالدي ام البنين,مشرقي منصور,حسيني سيدجواد,شهنوازي بهار,واعظي جميل
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه و هدف:
روش هاي مولکولي مناسب ترين ابزار براي مطالعه خاص در مورد تعداد و تنوع گونه هاي مورد هدف مي باشد. در اين تحقيق علاوه بر روشهاي متداول ميکروبيولوژي از ژن
16Sr RNA بعنوان يک ابزار سريع و دقيق براي شناسايي باکتري هاي لومينسانس جداشده از حوضچه هاي پرورش ميگو در خليج فارس استفاده گرديد.
مواد و روش ها
:
نمونه برداري از دو مزرعه (9 استخر) پرورش ميگو در استان بوشهر انجام شد. جداسازي و خالص سازي آنها بااستفاده از محيط کشت هاي (
TCBS و SWC) و با PH=7.2 انجام و. لومينسانس آنها توسط دستگاه بيولومينومتر اندازه گيري گرديد.DNA کلني هايي که بيشترين شدت نور را داشتند استخراج گرديد و توالي ژن 16S rRNA تعيين و با استفاده از نرم افزارهاي بيوانفورماتيک با داده هاي موجود مقايسه گرديد.
نتايج
:
بر طبق آناليز
16S rRNA ميزان تطابق توالي هاي ژن مزبور در ايزوله هاي 1A، 1B، 2B، به ترتيب با باکتري هاي Vibrio alginolyticus، Vibrio owensii و %99 vibrio communis همخواني نشان داد.
بحث
:
نتايج
BLAST نشان مي دهد که هرسه نمونه متعلق به خانواده گونه Vibrio harveyi هستند. از طرفي دو نمونه 1B و 2B مشابه بوده و تفاوتي بايکديگر نمي کنند و باعضو ديگر خانواده Vibrio harveyi يعني Vibrio communis تشابه دارند. نتيجه BLAST نمونه 1A، آن را مشابه گونه Vibrio alginolyticus نشان مي دهد اما همين گونه نزديکي زيادي با گونه مادري يعني Vibrio harveyi دارد.
نتيجه گيري
:
گونه
Vibrio harveyi به عنوان يک گونه اجدادي براي چندين گونه محسوب مي شود که از نظر توالي 16s rRNA تا حدي از يکديگر جدا شده اند و تفاوت نوکلئوتيدي پيدا کرده اند. اما براي جدايي گونه هاي تازه جداشده از گونه مادري Vibrio harveyi زمان تکاملي بيشتري مورد نياز است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی