برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل سازي جريان همراه با توربولانس آزاد با روش گردابه هاي تصادفي در جريان سيال تراكم ناپذير اطراف استوانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري نوروزمحمد*,اسلامي سيامك
 
 *تهران، نارمک، دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه علم و صنعت ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
 
چکیده: 

معمولا در حل هاي عددي توربولانس آزاد جريان ناچيز فرض مي شود و يا از مدل هايي براي اعمال اثرات توربولانس آزاد جريان استفاده م يشود. در اين تحقيق براي بدست آوردن مدل توربولانس آزاد جريان، معادله انتقال ورتيسيتي به روش گردابه هاي تصادفي(RVM)  حل شده است. به اين منظور جريان به صورت شبكه گسست هاي از ذرات داراي ورتيسيتي (حباب هاي ورتكس) گسسته م يشود كه هر يك از المان ها داراي سيركولاسيون محدود و مي باشند. در اين روش كه بر مبناي توزيع گسسته ورتيسيتي استوار است، حركت هاي تصادفي تعدادي  G مستقل گردابه با ديدگاه لاگرانژي در قالب يك الگوريتم عددي تعقيب مي شود. مدل بدست آمده ويژگيهاي آماري جريان توربولانس را به خوبي ارضا م يكند كه شامل ثابت ماندن شدت توربولانس جريان در طول زمان ونيز صفر شدن متوسط نوسانات سرعت در هر نقطه از جريان با گذشت زمان مي باشد. ضمن اينكه مدل مورد نظر قانون بقاي جرم و شرط سيركولاسيون صفر براي يك سطح بسته دلخواه در داخل جريان را نيز به خوبي ارضا مي كند. نتيجه نهايي مدل به صورت رابط هاي بين شدت توربولانس آزاد جريان و خصوصيات فيزيكي جريان ارايه شده است. از مدل بدست آمده براي بررسي توربولانس آزاد جريان حول استوانه در يك جريان تراكم ناپذير استفاده شده است و نتايج بدست آمده با نتايج تجربي مقايسه شدند.

 
کلید واژه: روش گردابه هاي تصادفي، توربولانس آزاد جريان، شدت توربولانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 192   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی