برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين موقعيت تاکسونوميکي عامل لکه برگي باکتريايي پامچال در استان مازندران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقاسي نژاد معصومه*,رحيميان حشمت اله,توحيدفر مسعود
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بررسي حاضر به منظور ارزيابي موقعيت تاکسونوميکي جدايه هاي عامل لکه برگي ناشي از گونه اي زانتوموناس در پامچال وحشي (primula vulgaris) بدست آمده از چند منطقه جنگلي استان مازندران انجام گرفت. بدين منظور ابتدا DNA ژنومي جدايه ها استخراج و با بکارگيري آغازگر gyrB عمل PCR انجام شد. به منظور امکان تفکيک محصول PCR جدايه ها از يکديگر هضم محصول PCR با آنزيم PstI صورت گرفت و در ژل اکريل آميد الکتروفورز شد. از ضريب تشابه جاکارد براي تعيين تشابه جدايه ها و از روش UPGAMA و نرم افزار NTSYS براي آناليز خوشه اي استفاده شد. بر اساس دندروگرام رسم شده، جدايه ها در سطح تشابه 60% در 5 خوشه ژنوتيپي مختلف جاي گرفتند. نمونه هاي انتخاب شده بر اساس نتايج هضم آنزيمي، توالي يابي شد. توالي نوکلئوتيدي بدست آمده، پس از همرديف سازي چندگانه (Multiple sequence alignment) با برنامه MEGA4 با ساير توالي هاي مربوط به اين ناحيه در گونه هاي مختلف Xanthomonas موجود در بانک ژن  (NCBI) مقايسه شدند. نتايج نشان داد که جدايه هاي پامچال در سطح تشابه 98% با گونه Xanthomonas hortorum شباهت داشته و احتمالا جدايه هاي مورد آزمايش به پاتواري مجزا از ساير پاتوارهاي گزارش شده اين گونه تعلق دارند.

 
کلید واژه: Xanthomonas ،RELP ،gyrB
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 102  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی