برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژی و اسانس های موجود در 4 گونه از جنس Stachys در استان مازندران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اكبرزاده محمد,مرتضي سمناني كتايون
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

برخي از گياهان دارويي را به علت دارا بودن اسانس مورد استفاده قرار مي دهند و در بيشتر موارد اسا نسهاي استخراج شده از گياهان را نيز به عنوان دارو به کار مي برند. مهمترين کاربردهاي گياهان اسانس دار علاوه بر مصارف دارويي جهت معطر ساختن مواد غذايي، و نوشيدنيها بکار مي برند. در راستاي اين تحقيق يکي از جنسهاي اسانس دار خانواده نعنائيان به نام جنس Stachys بوده که 300 گونه درجهان و از اين تعداد 34 گونه در ايران و در حدود 10 گونه در اين استان وجود دارد. اين جنس گياهي در استان در اراضي پائين دست تا ارتفاعات به صورت پراکنده و در بعضي از نواحي به صورت انبوه وجود دارد. در راستاي اين تحقيق به بررسي چهار گونه از اين جنس به لحاظ خصوصيات اکولوژيکي پرداخته و نمونه ها پس از جمع آوري، شناسايي آنها با استفاده از منابع معتبر علمي اقدام شده است. سپس اندامهاي هوائي گياه از نقاط پراکنش گياه در مرحله گلدهي جمع آوري و در شرايط سايه خشک شده است. سپس 100 گرم از گياه به وسيله روش تقطير با آب با دستگاه کلونجر اسانس گيري شده است. اجزاي تشکيل دهنده اسانس با استفاده از دستگاههاي گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي مورد تجزيه و شناسايي قرار گرفت. نتايج بدست آمده حاکي از آنست که گونه Stachys byzantina در اراضي پائين دست تا ارتفاعات 28500 متري از سطح دريا و در خاکهاي بابافت رسي –شني، گونه Stachys lavandulifolia در مراتع ييلاقي استان از ارتفاع 2200 تا 2800 ازسطح دريا و در خاکهاي آهکي و گونه هاي Stachys inflata و Stachys laxa اکثرا درحاشيه جاده هاي مرتعي و اراضي واريزه اي و در ارتفاعات 1100 تا 1900 متري از سطح دريا و در خاکهاي رسي-شني و آهکي پراکنش دارند. و طبق بررسيهاي فيتوشيمي عمده اسانسهاي موجود در گياهان شامل ترکيبات و درصدهاي زير مي باشد:

Stachys byzantina:
a-pinene (4.5%), Piperitenone (9.9%), Germacrene D (4.9%), (E)-Nuciferol (4.8%), 6, 10, 14-Terimethyl pentadecan-2-one (6.4%), epi-13- Manoyl oxide (4.5%), n-Tericosane (6.4%).
Stachys inflata
:
a-pinene (5.8%), Germacrene D (8.9%), Bicyclogermacrene (5.1%), &-Cadinene (4.4%), Hexadecanoic acid (9.1%), 9, 12, 15-Octadecatrienoic acid (4.1%)
.
Stachys lavandulifolia:

4-Hydroxy-4-Methyl-2-pentanone (9.3%), a-pinene (7.9%), &-Cadinene (4.3%), a-Bisabolol (3.4%), Tetradecanoic acid (3.7%), Hexadecanoic acid (5.2%).
Stachys laxa
:
4
-Hydroxy-4-Methyl-2-pentanone (12.3%), a-pinene (5.9%), B-Caryophyllen (6.2%), Germacrene D (17.1%), 7-epi-a-selinene (8.3%), Bicyclogermacrene (6.7%).

 
کلید واژه: خصوصيات اکولوژي، اسانس، جنس Stachys، مازندران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی