برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی Shiga toxigenic Escherichia coli جدا شده از کاهو تازه در تهران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مظاهري سميه*,سلمان زاده اهرابي سياوش,فلسفي طاهره,اصلاني محمدمهدي
 
 *تهران، ميدان ونک، خيابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم پايه، گروه زيست شناسي
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

زمينه و هدف: مطالعات نشان داده که مصرف سبزيجات خام با انواع اسهال هاي ايجاد شده توسط سويه هاي E.coli در ارتباط است. يک دسته مهم از آنها سويه هاي مولد توکسين شيگا (STEC) هستند. سويه هاي STEC نه تنها مولد اسهال هستند بلکه باعث ايجاد کوليت هموراژيت و سندرم اورميک همولتيک در انسان هستند. در سال هاي اخير فراواني ابتلا به عفونت با STEC در نتيجه مصرف غذا هاي مختلف و نيز سبزيجات خام به طور چشمگيري افزايش پيدا کرده است. از اين رو داشتن يک الگوي درمان آنتي بيوتيکي حائز اهميت مي باشد. در اين پژوهش، الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي ايزوله هاي STEC جدا شده از نمونه هاي تازه کاهو از نقاط مختلف تهران به روش انتشار آگار بررسي قرار گرفت.
روش: در اين پژوهش 8 سويه
STEC جدا شده از غربال 100 نمونه کاهو از شهر تهران که به ترتيب %25، %62.5 و %12.5 حاوي ژن stx2، stx1 و ژن اختصاصي O157:H7 بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. اين تست براي 8 آنتي بيوتيک استرپتومايسين، آمپي سيلين، کلرآمفنيکل، کانامايسين، سفتازيديوم، سفپيم، سفالوتين و تتراسايکلين به روش انشار ديسک در آگار با استفاده از استاندارد هاي بين المللي انجام شد.
يافته ها: تمام ايزوله ها بدون در نظر گرفتن نوع ژنوتيپ آنها نسبت به تتراسايکلين و آمپي سيلين مقاوم و نسبت به بقيه آنتي بيوتيک ها حساس بودند
.
نتيجه گيري: مقاومت به آمپي سيلين به عنوان نماينده
-bلاکتام که مي تواند باعث مقاومت به ساير آنتي بيوتيک هاي اين گروه شود همچنين مقاومت به تتراسيکلين، آنتي بيوتيک با طيف وسيع نشانگر بروز مقاومت در اين دسته ازE.coli  هاست. نکته حائز اهميت در مورد حضور اين مقاومت ها در کاهو تازه، توجه به منشا انتقال مقاومت براي جلوگيري از عواقب گسترش ژن هاي مقاومت در سويه هاي E.coli و يا ساير باکتري ها مي باشد.

 
کلید واژه: STEC، سبزيجات تازه، مقاومت آنتي بيوتيکي، تهران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی