برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي بيوانفورماتيکي ژن nif در ازتوباکتر با استفاده از روش PCR-RFLP

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مزيناني زهره*,امين افشار مهدي,اصغرزاده احمد,چمني محمد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه بيوتکنولوژي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

عامل تثبيت نيتروژن در دي آزوتروف ها ژن هاي nif مي باشند. در مجموعه ژني nif هم ژن هاي تنظيم کننده و هم ژن هاي ساختماني وجود دارند که سنتز آنزيم نيتروژناز، سنتز زير واحد هاي مختلف پروتئين آهن- موليبدن، کوفاکتور آهن- موليبدن و پروتئين آهن- فردوکسين را بر عهده دارند. با وجود داشتن چنين نقش هاي ساختماني مهمي، بررسي هاي اندکي به منظور شناسايي اين ژن صورت گرفته است. هدف از اين مطالعه، تعيين ژن هاي nif شناسايي شده در گونه هاي ازتوباکتر و بررسي تنوع ژنتيکي در ميان آنها مي باشد. در اين تحقيق، پس از جمع آوري توالي هاي مربوط به ژن nif موجود در پايگاه اطلاعاتي NCBI، در قالب داده هاي خام و انتقال آن به نرم افزار ClustalW2 نواحي اتصال آغازگر مشخص گرديد. به منظور تعيين الگوهاي برشي و ارزيابي تعداد و اندازه قطعات حاصل از هضم، توالي منطقه قابل تکثير هر ژن توسط جفت آغازگر مربوطه، توسط برنامه OLIGO مورد هضم آنزيمي آنزيم هاي RsaI, AluI, TaqI, FnuDII, HhaI قرار گرفت. پس از تاثير آنزيم هاي برشي، قطعات مربوط به هر آنزيم، شناسايي و بر مبناي وجود يا عدم وجود قطعات مشابه برش خورده به صورت 1 و 0 امتياز دهي شدند. سپس اين اطلاعات به جهت ترسيم درخت فيلوژني توسط نرم افزار NTSYSpc مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده تنوع ژنتيکي را در ميان 20 سويه باکتريايي مورد بررسي نشان داد که با استفاده از آنزيم هاي منتخب، تنها 4 سويه از اين مجموعه، از يکديگر قابل تفکيک نمي باشند. لذا تفکيک کامل سويه هاي گونه هاي مورد آزمايش نيازمند استفاده از آنزيم هاي برشي بيشتر يا انتخاب آنزيم هايي با دامنه وسيع تر در ايجاد پلي مورفيسم بر روي ژن nif است.

 
کلید واژه: ازتوباکتر، تنوع ژنتيکي، درخت فيلوژنتيک، ژن nif ،PCR-RFLP
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 197  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی