برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي خصوصيات بيولوژي توليد مثلي در گياه آويشن دنايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: افلاكيان سميه*,زينلي حسين,کاوه باغ بهادراني شيرين
 
 *دانشگاه آزاد بروجرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

آويشن دنايي گياهي متعلق به خانواده لابياته، خشبي، چندساله و بومي ايران است. اين گياه از مهمترين گياهان دارويي و معطر مي باشد که تا کنون تحقيقات جامعي روي خصوصيات گل و بيولوژي توليد مثلي آن انجام نشده است. لذا اين تحقيق به منظور بررسي تنوع بين اکوتيپ هاي مختلف آويشن دنايي در مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. صفات اندازه گيري شده شامل طول گل، وزن سنبله، طول پرچم و مادگي، درصد زنده ماني، طول و عرض گرده، تعداد دانه دگرگشن است. نتايج تجزيه واريانس بين اکوتيپ هاي مختلف آويشن دنايي نشان داد که صفات مورد مطالعه از لحاظ آماري در سطح احتمال يک درصد، تفاوت معني داري بين اکوتيپ ها دارد. مقايسه ميانگين صفات نشان داد که طول مادگي در بين اکوتيپ ها از 4.6 تا 6 ميلي متر متغير و بيشترين طول مادگي مربوط به اکوتيپ دنايي مرکزي است. طول پرچم بزرگ از 0 در اکوتيپ هاي مرکزي و فريدونشهر تا 9.3 در اکوتيپ فريدونشهر متغير است. بيشترين درصد زنده ماني گرده، 75 درصد در اکوتيپ داران و کمترين درصد زنده ماني 0 درصد در اکوتيپ هاي مرکزي مشاهده شد. اکوتيپ داران با توليد 453.6 دانه دگرگشن در هر سنبله، بيشترين ميزان بذر را در بين اکوتيپ ها توليد کرد. ضريب همبستگي بين صفات مورد مطالعه نشان داد که وزن سنبله با تعداد گل در سنبله همبستگي مثبت و بسيار قوي دارد. طول سنبله با تعداد دانه دگرگشن داراي همبستگي مثبت و قوي است. نتايج تجزيه به عامل هاي صفات مورد مطالعه نشان داد که صفات طول و عرض گرده داراي بار عامل مثبت و بسيار بالايي بوده و اولين عامل موثر در تجزيه عامل ها است که به تنهايي 21.67 درصد از کل تنوع صفات را توجيه کرد. با توجه به نتايج حاصل، اکوتيپ هاي مختلف آويشن دنايي از نظر صفات مورد مطالعه تنوع بالايي دارد.

 
کلید واژه: آويشن دنايي، بيولوژي توليد مثلي، دانه گرده، دگرگشن، مادگي، زنده ماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی