برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

خاموش سازي ژن فيتوئن دساچوراز با استفاده از هتروژن pds آرابيدوپسيس با استفاده از روش VIGS

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: افتخاريان قمصري محمدرضا*,كريمي فرح,موسوي گرگري سيدلطيف,حسيني تفرشي سيدعلي,درويش عليپورآستانه شكيبا
 
 *دانشگاه شاهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

VIGS روشي است که در آن از يک مکانيسم دفاعي ضد ويروس براي خاموش سازي ژن هاي مورد نظر استفاده مي شود. به منظور خاموش سازي يک ژن خاص ترادفي از آن را در وکتورهاي ويروسي که براي VIGS استفاده مي شوند همسانه سازي مي کنند. گياهان با روش خاموش سازي ژني پس ترجمه اي (PTGS) اولين خط دفاع ضد ويروسي خود جهت مقابله با تکثير ويروس را به کار گرفته و بدين وسيله يک مکانيسم تخريب mRNA را براي خاموش نمودن ترادف هاي ويروسي و ترادف هاي الحاقي به وکتور ويروسي به کار مي گيرند. معمولا براي تست کارايي VIGS، ژن فيتوئن-دساچوراز بعنوان ژن مارکر خاموش مي شود. پس از خاموشي اين ژن، فيتوئن که به عنوان سوبستراي مورد نياز براي بيوسنتز کارتنوئيدهاست انباشته مي شود و بدين ترتيب مسير ساخت کاروتنوئيدها بلوکه شده و اين امر موجب سفيدشدگي نوري برگ ها مي شود. ميزان سفيدشدگي معياري از کارايي خاموش سازي خواهد بود. در اين پژوهش وکتورهاي pTRV2 حامل اگزوژن pds از دو گياه Nicotiana benthamiana و Arabidopsis thaliana و وکتور کمکي pTRV1 به باکتري E.Coli انتقال يافته و تکثير شد و بعد از استخراج وکتورها، تاييد ژن با استفاده از PCR صورت گرفت. سپس وکتورهاي مورد نظر به اگروباکتريوم تومفسينس انتقال يافت و بعد از تاييد نهايي توسط غربالگري PCR، در نهايت به برگ هاي گياهچه 20 روزه تنباکو تزريق شد. بعد از حدود 2 هفته سفيدشدگي نوري (photobleaching) مشاهده و مقادير کلروفيل برگ ها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که خاموش سازي با استفاده از ژن هوموژن تنباکو کارايي بالاتري داشته، بطوريکه باعث سفيد شدن کامل برگ شد. در مقابل انجام VIGS با استفاده از هتروژن گرفته شده از آراببدوپسيس باعث ايجاد سفيدشدگي ناکامل در برگ تنباکو شد. محتواي کلروفيل بين نمونه هاي خاموش سازي شده نسبت به نمونه هاي شاهد کاهش معني داري (p≤0.05) داشت. نتابج در کل نشان داد که کارايي خاموش سازي با اين روش بستگي زيادي به ميزان تشابه توالي وارد شده در وکتور VIGS با ژن همولوگ ميزبان دارد.

 
کلید واژه: خاموش سازي ژن به روش القايي توسط ويروس (VIGS)، فيتوئن دساچوراز، سفيد شدگي نوري، تنباکو، آرابيدوپسيس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 104  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی