نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (.Ginkgo biloba L) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ای

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كوره پز سهيلا*,آقارحيمي جابر,باقري عبدالرضا
 
 *گروه باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اين تحقيق امکان ريز ازديادي ژينکو (Ginkgo biloba L.) با استفاده از جوانههاي جانبي شاخساره در شرايط درون شيشه اي در محيط کشت WMP حاوي 20 گرم در ليتر ساکارز و 7 گرم در ليتر آگار مورد بررسي قرار گرفت. اثر نوع جوانه (جوانههاي جانبي حاصل از درختان جوان و درخت بالغ) و تيمارهاي هورموني بر باززايي شاخساره بررسي شد. براي ريشهزايي شاخسارههاي باززايي شده از محيط کشت WPM حاوي تيمارهاي هورموني ريشهزايي و نيز تلقيح شاخساره ها با Agrobacterium rhizogenesA4و انتقال آنها به محيط کشت WPM استفاده شد. اثر نوع جوانه در تيمارهاي باززايي شاخساره بر عوامل اندازه گيري شده معنيدار نشد، اما اثر تيمارهاي هورموني معنيدار شد. بيشترين باززايي شاخساره از تيمار هورموني 8.8 ميکرومولار BA در ترکيب با 6.5 ميکرومولار IAA حاصل شد و بيشترين درصدريشه زايي در محيط کشت حاوي 0.25 ميلي گرم در ليتر از هرکدام از هورمو ن هاي IBA،NAA و BA مشاهده شد. تلقيح شاخسارهها با Agrobacteorium rhizoenes A4 تاثيري در القاء ريشه زايي از خود نشان نداد.

 
کلید واژه: اگروباکتريو رايزوژنز، تشکيل کالوس، واکشت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی