برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر دور آبیاری و زئولیت بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذی (.cucurbita pepo L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كرمي مصطفي*,دانشيان جهانفر,ولدآبادي سيدعليرضا,يوسفي محسن
 
 *دانشگاه آزاد تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

آزمايشي جهت بررسي تاثير دور آبياري و زئوليت بر گياه کدوي تخم کاغذي (cucurbita pepo con Var.styriaca) به صورت اسپليت پلات در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در4 تکرار انجام شد. عامل آبياري در سه سطح شامل I1=60، I2=120 و I3=180 بصورت ميلي متر تبخيرتجمعي از تشتک تبخير کلاسA ) در کرتهاي اصلي که درمرحله قبل از گلدهي اعمال شد و عامل زئوليت در چهار سطح شامل: 0، 5، 10 و 15 تن در هکتار بود که در کرتهاي فرعي قرار گرفت. نتايج نشان داد که عامل آبياري بر وزن خشک کل گياه، عملکرد ميوه، عملکرد دانه و درصد روغن دانه تاثير معني داري داشت (در سطح 1%). بطوريکه آبياري پس از 60 ميلي متر تبخير بيشترين مقادير وزن خشک کل گياه، عملکرد ميوه و درصد روغن دانه را به خود اختصاص داد. اما بيشترين عملکرد دانه از تيمار آبياري پس از 120 ميليمتر تبخير با ميانگين 649.6 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. تيمار زئوليت نيز بر صفات وزن خشک کل گياه، عملکرد ميوه، عملکرد دانه و درصد روغن دانه موثر بود. بطوريکه کاربرد 15 تن در هکتار زئوليت بيشترين مقدار عملکرد ميوه (20.77 تن در هکتار)، عملکرد دانه (561.7 کيلوگرم در هکتار) و درصد روغن دانه (41.33 %) را داشت. بيشترين وزن خشک کل گياه از تيمارهاي 10 و 15 تن زئوليت در هکتار (به ترتيب 57.26 و 58.60 گرم بر مترمربع) بدست آمد که در يک گروه مشترک آماري قرار گرفتند.

 
کلید واژه: کدوي تخم کاغذي، زئوليت، دور آبياري، عملکرد دانه، درصد روغن دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی