برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی رازیانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شمسي محمودآبادي حسين*,زارع زاده عباس,آنتيك مرضيه
 
 *ميبد، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده کشاورزي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گياه دارويي رازيانه آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال 1388 در يزد انجام شد. کود نيتروژن در چهار سطح شامل مقاديرشاهد، 80، 140 و 200 کيلوگرم در هکتار (به صورت اوره) و تراکم در سه سطح شامل 8، 14 و 20 بوته در متر مربع بود. هر واحد آزمايشي شامل 5 خط کاشت به فاصله ي ثابت 50 سانتيمتر و به طول 4 متر بود. تراکم هاي مختلف بر اساس فاصله بوته ها روي رديف تنظيم گرديد. اثر تيمارهاي کودي و تراکم بوته برعملکرد بذر و توليد اسانس مورد بررسي قرار گرفت و ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن مقايسه شدند.صفاتي از قبيل ارتفاع بوته، تعداد چتردر هر بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد اقتصادي (بذر)، درصد اسانس و شاخص برداشت مورد بررسي قرار گرفت. حداکثر عملکرد بذر (1708 کيلوگرم در هکتار) در تيمار 200 کيلوگرم ازت در هکتار و فاصله روي رديف 10 سانتيمتر (تراکم 20 بوته در متر مربع) به دست آمد و کمترين عملکرد بذر (1407 کيلوگرم در هکتار) مربوط به تيمار شاهد و فاصله روي رديف 10 سانتيمتر (تراکم 20 بوته در متر مربع) بود. بيشترين درصد اسانس (3.99) در تيمار 140 کيلوگرم کود ازت در هکتار و فاصله رديف 10 سانتيمتر (تراکم 20 بوته در مترمربع) به دست آمد. سطوح مختلف تراکم بوته روي درصد اسانس اختلاف معني داري وجود نداشت. بيشترين ارتفاع، شاخص برداشت، وزن هزاردانه و عملکرد بيولوژيک در تيمار 200 کيلوگرم کود ازت مشاهده شد.

 
کلید واژه: رازيانه، کود نيتروژن، تراکم بوته، عملکرد دانه، اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 128  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی