برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكيبي مهر معصومه*,رحماني احمد,طبايي عقدايي سيدرضا,جعفري علي اشرف
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اين پژوهش اثر 20 تيمار کودي بر گل محمدي جمع آوري شده از منطقه کاشان در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور واقع در شهر کرج با استفاده از طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين مطالعه ازت، فسفر، پتاس و ترکيبي از عناصر ريز مغذي به عنوان کود شيميايي و کود گاوي به عنوان کود آلي مورد استفاده قرار گرفتند. صفات مختلفي شامل ارتفاع متوسط بوته، ارتفاع بلندترين شاخه، قطر ساقه، مساحت و قطر تاج پوشش، تعداد گلبرگ و پرچم، طول و عرض گل، قطر گل، نسبت وزن گلبرگ به وزن گل کامل طي سالهاي 1387 تا 1389 ارزيابي گرديد. مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون دانکن، تيمارهاي کودي تحت بررسي براي صفات مختلف را در گروه هاي متفاوتي قرار داد. اختلاف معني داري (P<0.01) ميان تيمارها از نظر ارتفاع متوسط بوته، ارتفاع بلندترين شاخه، قطر گل، طول و عرض گل، مساحت و قطر تاج پوشش، قطر شاخه، تعداد ساقه و پرچم مشاهده گرديد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که براي داشتن گل محمدي با بوته هايي با رشد مناسب و اندازه خوب گل در خاکي با بافت متوسط و شرايط مشابه اين آزمايش، دادن مقدار زيادي کود لازم نيست و مقدار 40 کيلو در هکتار کود نيتروژن، 40 کيلو در هکتار فسفر و 40 کيلو در هکتار پتاس رشد خوبي را در بوته هاي گل محمدي سبب مي شود.

 
کلید واژه: گل محمدي، کودهاي شيميايي و دامي، عملکرد و صفات مورفولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 273  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی