برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر حشره کشی اسانس گیاه دارویی انیسون .Pimpinella anisum L بر روی آفات انباری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكري حبشي افسانه*,صفرعلي زاده محمدحسن,صفوي سيدعلي,پيرزاد عليرضا
 
 *گروه حشره شناسي کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کاربرد بي رويه حشره کش هايي با طيف وسيع سبب از بين رفتن حشرات مفيد، بروز مقاومت در آفات و ساير پيامدهاي نامطلوب زيست محيطي شده است. در سال هاي اخير مطالعات متعددي بر استفاده از مواد ديگري که داراي اثر حشره کشي بر آفات انباري مي باشند، مثل اسانس هاي گياهي با خاصيت تدخيني صورت گرفته است. هدف تحقيق حاضر تعيين سميت تنفسي اسانس گياه انيسون Pimpinella anisum L. از خانواده چتريان (Apiceae) بود، که به روش تقطير با آب، با دستگاه کلونجر (Clevenger) از بذر گياه بدست آمد. آزمايشات زيست سنجي بر اساس طرح بلوک هاي کامل تصادفي در شرايط دمايي 27±2 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 65±5 درصد، در تاريکي و با 3 تکرار مستقل در زمان هاي 24، 48 و 72 ساعت با غلظت هاي (42.85-11.42) و (114.28-71.42) ميکروليتر بر ليتر هوا به ترتيب بر روي حشرات کامل سوسک کشيش (Rhyzopertha dominica) و شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum) انجام شد. مرگ و مير حشرات در غلظت ها و زمان هاي مختلف ثبت شد. مقادير 50LC و 95LC محاسبه شده بعد از 24 ساعت به ترتيب (LC50=24.32 و LC95=94.76) و (LC50=96.64 و LC95=166.70) ميکروليتر بر ليتر هوا براي R.dominica و T.castaneum بدست آمد، که اين مقادير 72 ساعت پس از تيمار به (LC50=15.80 و LC95=50.63) و (LC50=80.52 و LC95=140.55) ميکروليتر بر ليتر هوا کاهش يافت که نشان مي دهد با گذشت زمان بر سميت اسانس انيسون افزوده مي شود. نتايج نشان دهنده حساسيت بيشتر سوسک کشيش در مقايسه با شپشه قرمز آرد به اسانس است. اين موضوع سميت قابل توجه اسانس اين گياه را نشان مي دهد و بمنظور کاهش اثرات زيان آور کاربرد حشره کش هاي سينتتيکي در مديريت حشرات آفت مي تواند استفاده شود.

 
کلید واژه: اسانس، سميت تدخيني، سوسک کشيش، شپشه قرمز آرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 238  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی