برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر نیتروکسین روی ویژگی های مورفولوژیک برگ و ضریب خاموشی برگ همیشه بهار تحت شرایط تنش آبی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكراني فهيمه,پيرزاد عليرضا*,زردشتي محمدرضا,درويش زاده رضا
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر قطع آبياري بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيک برگ گياه دارويي هميشه بهار، آزمايشي در سال 1389 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه به صورت اسپليت پلات بر پايه ي طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. قطع آبياري (قطع آبياري پس از برداشت اول، دوم، سوم و شاهد بدون قطع آبياري) به عنوان فاکتور اصلي و نيتروژن بيولوژيک (صفر، 3، 6 و 9 ليتر نيتروکسين در هکتار) به عنوان فاکتور فرعي بود. نتايج نشان داد که اثرات قطع آبياري و نيتروکسين روي مساحت و وزن يک برگ، طول و عرض برگ معني دار و روي سطح ويژه برگ و ضريب خاموشي سطح برگ (ضريب اصلاح کننده محاسبه سطح برگ با استفاده از طول و عرض برگ) غيرمعني دار بود. بيشترين مساحت يک برگ (582 ميلي مترمربع) از گياهاني که آبياري آنها پس از برداشت اول قطع شد به دست آمد که با افزايش ميزان آبياري از مساحت هر برگ کاسته شد و در تيمار قطع آبياري پس از برداشت سوم به حداقل (476 ميلي مترمربع) رسيد. عليرغم معني دار شدن اثر آبياري روي وزن برگ، کليه تيمارها در يک گروه آماري قرار گرفتند. بيشترين عرض برگ (0.996 سانتي متر) مربوط به قطع آبياري پس از برداشت اول بود و با ساير تيماهاي قطع آبياري يکسان بود. ولي عرض برگ در تيمار بدون قطع آبياري به حداقل (0.747 سانتي متر) رسيد. قطع آبياري پس از برداشت سوم کوتاه ترين برگ ها (3.73 سانتي متر) را توليد کرد. بيشترين مساحت يک برگ (842 ميلي مترمربع)، وزن يک برگ (4.06گرم)، طول (5.67 سانتي متر) و عرض (1.28سانتي متر) برگ مربوط به کاربرد 9 ليتر نيتروکسين در هر هکتار بود که با کاهش مصرف نيتروکسين از مقدار آنها کاسته شد و در تيمار شاهد يعني بدون نيتروکسين به حداقل رسيدند.

 
کلید واژه: برگ، تنش آبي، ضريب خاموشي برگ، نيتروکسين، هميشه بهار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی