برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثرات آللوکمیکال عصاره آبی و آبی- الکی بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) بر مولفه های جوانه زنی بذر ریحان و شاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كريم پور ساجده*,غني عسكر,نوري يوسف,آرويي حسين
 
 *گروه علوم باغباني دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه، نظر به مصرف بي رويه از سموم علفکش و آفت کش و آلودگي زيست محيطي به وجود آمده، استفاده از علفکش هاي طبيعي و ارگانيک بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در اين تجقيق به منظور بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي و آبي- الکلي بومادران هزار برگ بر مولفه هاي جوانه زني بذر ريحان و شاهي (به عنوان گياهان شاهد) آزمايشي به صورت فاکتوريل و بر پايه طرح کامل تصادفي با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گرديد. فاکتور اول نوع عصاره ها و اندام شامل 7 تيمار (1- عصاره آبي برگ، 2- عصاره آبي گل 3- عصاره آبي ساقه 4- عصاره آبي- الکلي برگ، 5- عصاره آبي- الکلي گل 6- عصاره آبي- الکلي ساقه و 7- آبياري با آب معمولي به عنوان شاهد )، فاکتور دوم گياه مورد آزمايش ( ريحان و شاهي ) بود. فاکتورهاي اندازه گيري شده شامل درصد جوانه زني نهايي، ميانگين جوانه زني روزانه، طول ريشه چه، وزن تر و خشک گياهچه بود. نتايج اين تحقيق نشان دهنده اثر معني دار نوع عصاره (آبي يا آبي- الکلي) و اندام (برگ، گل و ساقه) بر اکثر فاکتورهاي اندازه گيري شده به جز وزن خشک گياهچه بود. همچنين عکس العمل دو گياه ريحان و شاهي نيز به اين فاکتورها معني دار بود به طوري که در گياه ريحان عصاره آبي- الکلي اندام هاي مختلف تقريبا بازدارندگي کامل جوانه زني را موجب شد ولي در گياه شاهي فقط تاثير عصاره آبي- الکلي برگ و ساقه نسبت به بقيه تيمارها بر جوانه زني نهايي تاثير معني داري داشت.

 
کلید واژه: بومادران، آللوپاتي، سرعت جوانه زني، ارگانيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 93  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی