برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكاري فريد*,خوشه کار هانيه,عظيمي محمدرضا,زنگاني اسماعيل
 
 *دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ساليسيلات ها گروهي از ترکيبات گياهي هستند که اثرات گسترده و متنوعي را از حد بيوشيميايي تا مرفولوژيک و فنولوژيک در گياهان بوجود مي آورند. اين آزمايش به منظور بررسي اثرات روش و مقادير ساليسيليک اسيد بر فعاليت فتوسنتزي و عملکرد گل در گياه گاو زبان در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان و به صورت کشت بهاره در سال 1389 مورد ارزيابي قرار گرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل پرايمينگ بذرهاي گاو زبان با 4 غلظت ساليسيليک اسيد (2000، 1500، 1000، 500 ميکرو مولار)، اسپري گياهان با چهار غلظت ساليسيليک اسيد (2000، 1500، 1000، 500 mm) (در دو مرحله رشدي قبل از گلدهي و 50% گلدهي)، پرايمينگ بذور با آب مقطر (هيدرو پرايمينگ) و بذور شاهد (بذر خشک) بودند. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که پرايم کردن بذور با ساليسيليک اسيد و اسپري آن بر روي تمامي صفات فتوسنتزي مورد بررسي و عملکرد گل تاثير معني دار داشت به طوري که بيشترين سطح برگ، سرعت فتوسنتز، هدايت روزنه اي، سرعت تعرق، کارايي کربوکسيلاسيون، کارايي مصرف آب فتوسنتزي و کمترين CO2 درون روزنه اي مربوط به گياهان پرايم شده با غلظت mM 2000 و اسپري شده با غلظت mM 1500 بود. بيشترين شاخص کلروفيل نيز در بذور اسپري شده با غلظت mM 2000 مشاهده شد. علي رغم اجراي مقادير بالاتر فتوسنتز در گياهان حاصل از بذور پرايم شده با mM 2000، بيشترين تعداد، وزن تر، وزن خشک و شاخص برداشت گل در بذور پرايم شده با غلظت mM 1500 و اسپري mM 1500 به دست آمد.به نحوي که تعدادگل در تيمار شاهد در هر بوته از 207 به 447 و 397 به ترتيب در تيمارهاي پرايمينگ و اسپري mM 1500 رسيد. همچنين مقدار وزن تر گل از 10.72 گرم به 29.25 و 23.02، وزن خشک از 1.060 گرم به 3.215 و 2.682، و شاخص برداشت گل از %0.627 به %2.120 و %1.398 به ترتيب ذکر شده قبلي رسيد.

 
کلید واژه: گاوزبان، سالسيليک اسيد (SA)، شاخص هاي فتوسنتز، عملکرد گل، شاخص برداشت گل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 43  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی