برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات جیبرلیک اسید روی شاخص های مزرعه ای و فیزیولوژیک گیاه گاو زبان (Borago officinalis)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكاري فريد*,باقري سجاد,صفري محمدحسين,موسوي بوگر امين اله
 
 *دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جيبرلين ها گروهي از هورمون هاي گياهي هستند که داراي اثرات متعددي روي فيزيولوژي و مرفولوژي گياهان از جمله اثر بر جوانه زني و تحريک به گلدهي هستند. گياه گاو زبان اروپايي از گياهان دارويي با ارزش در طب سنتي است که هم از گل و دانه آن استفاده مي گردد. جهت بررسي اثرات و بهترين نحوه کاربرد هورمون جيبرليک اسيد آزمايشي با 10 تيمار شامل پرايم کردن بذور با مقادير 250، 500، 750 و 1000 ميکرومولار و اسپري گياهان در مرحله قبل از گلدهي با مقادير ذکر شده فوق، تيمار پرايمينگ با آب مقطر ( هيدروپرايمينگ) و يک تيمار بذر خشک (شاهد) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان اجرا شد. نتايج نشان داد کاربرد جيبرليک اسيد اثرات معني داري بر خصوصياتي نظير ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن خشک بوته، دماي کانوپي، تعداد، وزن تر و خشک گل، وزن خشک بذر، شاخص کلروفيل و سرعت و درصد سبز کردن بذر داشته است. علي رغم سرعت و درصد سبز بالاتر در گياهان حاصل از عمل پرايمينگ، در بين تيمارهاي بکار رفته، تيمارهاي اسپري و بخصوص اسپري 250 ميکرومولار بيشترين تاثير را بر روي عملکرد گياه داشتند. به نحوي که بيشترين مقدار تعداد و وزن خشک و تر گل توليد شده در تيمار ذکر شده فوق بدست آمد.

 
کلید واژه: گاوزبان، اسيد جيبرليک، پرايمينگ بذر، اسپري، عملکرد گل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 95  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی