برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر برخی عوامل بر ویژگی های رئولوژیکی مخلوط صمغ های فارسی-کتیرا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دبستاني محسن,عباسي سليمان*,حميدي زهره
 
 *تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي، گروه علوم و صنايع غذايي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

صمغ ها گروه بزرگي از پليساکاريدها هستند که از منابع گياهي، دريايي (جلبکي)، دانهاي و ميکروبي بهدست ميآيند. اين مواد اغلب بهواسطه تواناييشان در ايجاد گرانروي بالا در غلظتهاي پایین مشخص ميشوند. اصولا، هنگاميکه دو صمغ با هم مخلوط ميشوند، خاصيتي متفاوت از خاصيت هر يک از آن دو به تنهايي ارائه ميدهند. عليرغم مطالعات انجام شده روي مخلوط بسپارهاي زيستي، هنوز پيش بيني رفتار اين مخلوطها سخت يا ناممکن است. لذا، با توجه به عدم وجود مطالعه در زمينه صمغهاي بومي (صمغ فارسي و کتيرا) و ناشناخته بودن ويژگيهاي ترکيب آنها، در بررسي حاضر تاثير ترکيب نسبتهاي مختلف اين صمغها، تاثير pH، دما و قدرت يوني محيط روي ويژگيهاي کاري مخلوط دو صمغ مورد ارزيابي قرار گرفت. بررسي ها نشان دادند که اين دو صمغ در غلظت هاي مختلف قابل امتزاج با يکديگر هستند، در کنار اين مساله اعمال نيروي گريز از مرکز نيز قادر به جداسازي مخلوط فازهاي محلول اين دوصمغ از يکديگر نمي باشد. ميزان گرانروي مخلوط فازهاي محلول دو صمغ در سطوح 0.5، 0.75 و 1 درصد ماده خشک به وسيله دستگاه گرانروي سنج بروکفيلد اندازه گيري و تاثير عوامل محيطي در اين سه غلظت از مخلوط صمغ ها مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که افزايش دما تا 60 درجه سانتي گراد باعث افزايش گرانروي مخلوط اين دو صمغ شده و اعمال دماهاي بالاتر باعث کاهش گرانروي مي شود. همچنين يون هاي يک و دو ظرفيتي تاثير منفي بر گرانروي هر دو صمغ داشتند. به علاوه، يون هاي سه ظرفيتي باعث کاهش گرانروي صمغ فارسي و افزايش چشم گير گرانروي مخلوط کتيرا گرد يد. حضور اين دسته از يون ها در مخلوط دو صمغ باعث ايجاد شبکه ضعيف ژلي شد. همچنين، مشاهدات نشان دادند که با افزايش pH از 5 به 7 گرانروي افزايش و با کاهش آن از 5 به 3 گرانروي در هر دو صمغ و مخلوط آن ها کاهش يافت.

 
کلید واژه: بسپارهاي زيستي، صمغ فارسي، صمغ کتيرا، گرانروي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی