برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گل گاو زبان ایرانی (amoenum Echium)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دانشفر الهام*,عليرضالو كاظم,احمدي حسيني سيدمحمد
 
 *تهران، سعادت آباد، ميدان کاج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گل گاو زبان ايراني (Echium amoenum) از خانواده گاو زبان و جنس اکيوم مي باشد. با توجه به اطلاعات کم موجود در ارتباط با روغن گل گاو زبان ايراني، هدف از انجام اين تحقيق، بررسي برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن اين گياه بوده است. در ارتباط با روغن اين گياه، فاکتورهاي ضريب شکست، عدد اسيدي، عدد پراکسيد، عدد يدي، عدد صابوني، مقدار رطوبت، ميزان کلروفيل و pH براي نخستين بار است که گزارش مي شوند. استخراج روغن دانه گياه توسط دستگاه سوکسله صورت پذيرفت. ميزان رطوبت روغن مطابق روش AOCS محاسبه شد. مقدار کلروفيل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر طبق روش پوکوپرني و همکاران (1995) اندازه گيري شد. براي تعيين ضريب شکست از دستگاه رفراکتومتر در دماي 25oC استفاده شد. براي تعيين عدد اسيدي روغن از روش AOCS به شماره cd 3d-40 استفاده گرديد. تعيين عدد پروکسيد نمونه روغن مطابق روش AOCS به شماره cd 8-53انجام گرفت. در تعيين عدد صابوني از روش AOCS به شماره cd-3-35 استفاده گرديد. عدد يدي به روش هانوس محاسبه و بر حسب گرم I2 در 100 گرم روغن گزارش شد. ضريب شکست روغن گل گاو زبان 1.473، عدد اسيدي آن 1.3 درصد، عدد پراکسيد 1.39 ميلي اکي والان پراکسيد در 1000 گرم روغن، عدد يدي 101.3 گرم يد مصرف شده در 100 گرم روغن، عدد صابوني 163ميلي گرم هيدروکسيد پتاسيم در يک گرم روغن، مقدار رطوبت آن 1.78 درصد، ميزان کلروفيل اندازه گيري شده در آن 16.9 و pH آن 5.8 بود. روغن هايي با ميزان رطوبت، درصد کلروفيل، اسيدهاي چرب آزاد و انديس پروکسيد پایین، داراي بيشترين کيفيت ماندگاري مي باشند. در ارتباط با کيفيت تغذيه اي امروزه ثابت شده است که روغن هاي حاوي اسيدهاي چرب با يک يا چند باند غيراشباعي نه تنها ميزان کلسترول خون را افزايش نمي دهند، بلکه مي توانند در کاهش آن نيز موثر باشند. از اين رو خصوصيات کيفي روغن اين گياه دارويي از دو جنبه کيفيت تغذيه اي و ماندگاري حائز اهميت است.

 
کلید واژه: اسيد لينولنيک، ترکيبات روغن، خصوصيات فيزيکوشيميايي، گل گاو زبان ايراني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 134  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی