مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي محتواي فنلي و فعاليت آنتي اکسيداني در گلبرگ برخي مرکبات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زندكريمي حانا*,طلايي عليرضا,فتاحي مقدم محمدرضا
 
 *پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

سلول هاي بدن موجودات زنده به طور دائم در معرض خطر اکسيداسيون بر اثر ترکيبات حاصل از فعاليت هاي متابوليکي درون سلول مي باشند. براي جلوگيري يا کاهش تنش اکسايشي لازم است مقادير کافي از ترکيبات آنتي اکسيدان (از جمله ترکيبات فنلي) مصرف گردد. محصولات گياهي از منابع اصلي اين نوع ترکيبات آنتي اکسيدان مي باشند که هر کدام از نظر نوع و ميزان اين ترکيبات متفاوت هستند. از سوي ديگر امروزه در راستاي حذف و يا کاهش ترکيبات شيميايي و سنتزي در مواد غذايي، تحقيقات زيادي براي جايگزيني مواد شيميايي با طبيعي انجام شده است. در همين زمينه تلاش هاي زيادي براي يافتن آنتي اکسيدان هاي طبيعي از منابع گياهي صورت گرفته است. در اين آزمايش از گلبرگ هاي خشک شده ي پرتقال، نارنگي، نارنج و ليمو ترشبه عنوان نمونه جهت اندازه گيري ترکيبات فنلي و نيز بررسي قدرت آنتي اکسيداني عصاره اتانولي آنها استفاده شده است. نتايج نشان داد که گلبرگ نارنج به طور معني داري ميزان ترکيبات فنلي بيشتري (0.04±27 ميلي گرم در 100 گرم وزن خشک) نسبت به گلبرگ هاي ساير گونه ها داشت. پس از آن گلبرگ هاي ليمو در رتبه دوم قرار گرفت. بين ميزان ترکيبات فنلي گلبرگ هاي دو گونه پرتقال و نارنگي تفاوت معني داري مشاهده نشد. از سوي ديگر EC50 عصاره متانولي گلبرگ نارنج و ليمو به ترتيب 0.03±1.78 و 0.05±1.42 ميلي گرم در ميلي ليتر اندازه گيري شد، اين در حالي است که اين پارامتر براي BHT برابر با 0.05±0.61 ميلي گرم در ميلي ليتر مي باشد. به نظر مي رسد که گلبرگ مرکبات که در کشورهاي آسيايي بويژه ايران به صورت هاي مختلف از جمله مربا و پودر شده به عنوان چاشني استفاده مي شود سرشار از مواد فنلي، آنتي اکسيداني و ساير فيتوکميکال هاي دارويي مي باشد.

 
کلید واژه: گلبرگ مرکبات، ترکيبات فنلي، فعاليت آنتي اکسيداني، EC50
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 121  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی