برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر کالوس زایی گیاه دارویی لوزارنگ (Leuzea carthamoides)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زندتله جردي اختر*,بابايي عليرضا,اميدبيگي رضا,شهبازي سعيد
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

لوزارنگ (Leuzea carthamoides) گياه دارويي بسيار ارزشمند و متعلق به تيره گل ستاره اي ها مي باشد. به منظور رفع مشکلات مربوط به استقرار گياهچه ها (حاصل از کشت بذر در خزانه) در زمين اصلي و همچنين براي بدست آوردن گياهان يکنواخت از نظر ژنتيکي به منظور توليد کلون هايي با سطوح ثابت متابوليت هاي ثانويه نظير ايکديستروييد ازدياد غيرجنسي آن از طريق کشت بافت قابل توصيه است. در اين تحقيق به منظور بررسي کالوس زايي ريز نمونه برگ لوزارنگ، محيط کشت MS با 12 تيمار مختلف هورموني شامل سطوح مختلف 2.4-D (1، 0.75، 0.5 و 0.25 ميلي گرم در ليتر) و بنزيل آدنين (1.5، 1 و 0.5 ميلي گرم در ليتر) مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي به صورت آزمايش فاکتويل و در قالب طرح پايه کاملا تصادفي انجام شد. بعد از گذشت يک هفته، ريز نمونه ها به محيط کشت MS حاوي 0.5 ميلي گرم در ليتر بنزيل آدنين و 0.5 ميلي گرم در ليتر ايندول استيک اسيد منتقل شدند. بعد از سپري شدن يک ماه بعد، صفات ميزان کالوس زايي و درصد باززايي (از آنجايي که در مرحله بررسي کالوس دهي، اکثر ريز نمونه ها باززايي کرده بودند، درصد باززايي هر يک از تيمارها نيز اندازه گيري شد) اندازه گيري شدند. بررسي آماري نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بيشترين و کمترين ميزان کالوس زايي و درصد باززايي به ترتيب در تيمار 1 ميلي گرم در ليتر 2.4-D و 1.5 ميلي گرم در ليتر BA و تيمار 0.5 ميلي گرم در ليتر 2.4-D و 1.5 ميلي گرم در ليتر BA مشاهده شد. نتايج پژوهش انجام گرفته تقريبا با نتايج ارلوا و همکاران مطابقت دارد. همچنين باززاييي اندام هوايي در محيط MS حاوي 0.5 ميلي گرم در ليتر IAA و 0.5 ميلي گرم در ليتر BA انجام شد. در اين تحقيق نيز مشاهده گرديد که کشت بر روي محيط حاوي 2.4-D و بنزيل آدنين و انتقال سريعتر آن به محيط حاوي 0.5 ميلي گرم در ليتر BA و 0.5 ميلي گرم در ليتر IAA سبب مي شود کالوس هاي توليد شده سريعتر باززايي کنند.

 
کلید واژه: لوزارنگ، کالوس زايي، 2.4-D، BA و IAA
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 162  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی