برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تنش خشکی روی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی Menth piperita

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خراساني نژاد سارا*,همتي خدايار,سلطانلو حسن
 
 *گنبد، مجتمع آموزش عالي گنبد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

نعناع فلفلي Mentha piperita يکي از مهم ترين گياهان دارويي حاوي اسانس مي باشد. با توجه به کمبود آب در سطح کره زمين و کشور ما، به منظور بررسي اثرسطوح مختلف تنش آبي بر رشد، عملکرد و ترکيب اسانس گياه نعناع فلفلي، آزمايشي گلداني در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تيمار و سه تکرار انجام گرديد. تيمارهاي تنش آبي عبارت بودند از: %100 ظرفيت مزرعه اي (بدون تنش)، %85 ظرفيت مزرعه اي (تنش آبي ملايم)، %70 ظرفيت مزرعه-اي(تنش آبي متوسط)، %60 ظرفيت مزرعه اي (تنش آبي شديد) و %45 ظرفيت مزرعه اي(تنش خيلي شديد). نتايج تجزيه هاي آماري نشان دادند که تنش آبي اثر معني داري بر مولفه هاي رشدي، عملکرد و ترکيب اسانس دارد. با کاهش مقدار آب خاک، طول ساقه و ريشه، وزن تر و خشک اندام هوايي، وزن تر و خشک ريشه، طول ميانگره ها، طول استولون ها، نسبت اندام هوايي به ريشه، بيومس، درصد و عملکرد اسانس کاهش يافت. بيشترين درصد اسانس و عملکرد اسانس به ترتيب در شرايط رطوبتي %100 و %100 و %85 به دست آمد. مهم ترين مواد در ترکيب اسانس نعناع فلفلي، منتون و منتول مي باشند که بيشترين ميزان اين مواد تحت شرايط بدون تنش بدست آمد.

 
کلید واژه: نعناع فلفلي، اسانس، تنش خشکي، عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 139  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی