برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی انواع روشهای استخراج DNA از گیاه کرفس Apum graveolens

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رفيع پور حميد*,رمضان زاده باغميشه علي,اسكندري صامت عليرضا
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کرفس با نام علمي Apium graveolens گياهي است علفي، به ارتفاع 20 تا 60 سانتي متر که ساقه اي منشعب دارد.قسمت مورد استفاده اين سبزي قسمتهاي مختلف آن به ويژه ريشه و برگ آن است. رفع سنگ کليه، پايين آوردن فشارخون، آسان کننده هضم غذا، مقابله با سرطان و… از جمله خواص درماني کرفس مي باشند. لذا بررسي ويژگيهاي مختلف از جمله استخراج DNA وبررسي ژنوم آن ضروري مي باشد. استخراج DNA ژنومي با کميت و کيفيت بالا يکي از مهمترين نيازهاي موجود در ژنوميکس به شمار مي آيد. استخراج DNA به علت حضور پلي ساکاريد ها، تانن ها، پلي فنول ها و ساير متابوليت هاي ثانويه به سهولت انجام نمي گيرد. در اين تحقيق 3. روش استخراج DNA موري تامسون، دويل و دويل و دلاپورتا وهمکاران براي به دست آوردن DNA از بافت برگ گياه کرفس مورد استفاده قرار گرفت. کميت و کيفيت DNA استخراج شده با استفاده از اسپکتروفتومتري، الکتروفورز روي ژل آگارز و از طريق واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به کميت و کيفيت DNA استخراج شده و نتايج حاصل از الکتروفورز روي ژل آگارز، بيشترين مقدار DNA از روش موري تامسون (424.4 ميکروگرم) خاصل شد که اختلاف معني داري با ساير روش ها داشت. روش و دلاپورتا و همکاران (1983) از نظر مقدار DNA استخراج شده ضعيف ترين روش بود و کمترين مقدار DNA از اين روش حاصل شد. همچنين نتايج حاصل از واکنش زنجيره اي پلي مراز نشان داد که DNA استخراجي توسط روش موري تامسون از کيفيت لازم براي  PCRبرخوردار است. که وضوح وتعداد باند هاي تکثير شده در مقايسه با ساير روش هاي استخراج DNA ژنومي از اين گياه مويد اين موضوع مي باشد.

 
کلید واژه: کرفس، استخراج DNA، موري تامسون، دويل و دويل، دلاپورتا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 277  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی