برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان بیوماس و اسانس در آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تاثیر پساب فاضلاب شهری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: علي نژادجهرمي هادي*,محمدخاني عبدالرحمان,صالحي محمدحسن,طباطبايي سيدحسن
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه به دليل خشکسالي و کمبود آب، استفاده از آب هاي با کيفيت پايين به ويژه فاضلاب شهري که زماني يک منبع آلودگي تلقي مي گرديد به عنوان منبعي سرشار از عناصر غذايي جهت آبياري مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسي تاثير پساب فاضلاب شهري شهرکرد بر ميزان بيوماس و درصد اسانس در گياه دارويي آويشن باغي آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با 5 تيمار (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد پساب) در 3 تکرار به اجرار درآمد. نشاءهاي بذري آويشن باغي در مرحله 4 برگي به گلدان هاي حاوي مخلوط خاکي يکسان انتقال يافتند و به مدت 3 ماه توسط نسبت هاي مختلف پساب، آبياري شدند. در پايان دوره وزن تر و خشک اندام ها تعيين و ميزان اسانس اندام هوايي به روش تقطير توسط کلونجر اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس وزن تر و خشک قسمت هاي هوايي، ريشه و تک گياه و همچنين درصد اسانس در سطح يک درصد معني دار شد. بيشترين ميزان هر شاخص در اثر تيمار 100 درصد پساب و کمترين ميزان در تيمار صفر درصد بدست آمد. تجزيه واريانس نسبت هاي وزني در گياه آويشن باغي نشان داد که نسبت وزن تر به خشک اندام هوايي، نسبت وزن تر به خشک ريشه، نسبت وزن تر هوايي به تر ريشه، نسبت وزن خشک هوايي به خشک ريشه و نسبت وزن تر به خشک تک گياه در سطح يک درصد آماري تفاوت معني دار وجود داشت. بيشترين وزن خشک قسمت هوايي به خشک ريشه که يکي از معيارهاي فتوسنتز است در تيمارهايي به دست آمد که درصد پساب بيشتري داشتند. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان دريافت که پساب حاصل از تصفيه فاضلاب شهري شهرکرد علاوه بر تامين آب توانسته ميزان بيوماس و درصد اسانس گياه آويشن باغي را افزايش دهد.

 
کلید واژه: آويشن باغي، آبياري با پساب، ميزان اسانس و بيوماس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 104  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی