برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تغييرات فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي کورم هاي زعفران تحت تنش سميت مس

نوع ارائه: ----
نویسنده: رضواني نسيم*,سروش زاده علي
 
 *تهران، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جذب بيش از حد مس و ايجاد سميت در گياه با توليد گونه هاي فعال اکسيژن همراه است که آسيب هايي را در سلول هاي گياه از جمله ايجاد موتاسيون درDNA ، پراکسيداسيون تدريجي ساختارهاي ليپيدي و آسيب به ساختمان و عملکرد پروتئين ها را به همراه دارد. از اين رو گياهان براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از سميت مس مکانيسم هاي پيچيده اي را بکار مي گيرند، از جمله اين عوامل دفاعي در برابر توليد راديکال هاي آزاد اکسيژن، افزايش فعاليت برخي از آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي مي باشد. در اينجا تغييرات فعاليت برخي از آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي کورم هاي زعفران تحت تنش سميت مس مورد بررسي قرار گرفته است. اين آزمايش به مدت دو ماه و در سيستم کشت آبکشت انجام شد. تيمارها شامل غلظت هاي مختلف عنصر مس به فرم (cuso4) و در چهار سطح (صفر، 0.02، 0.1 و 0.2 ميليگرم در ليتر) بود. پس از برداشت کورم ها، فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز، پلي فنول اکسيداز و کاتالاز در آنها مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و پلي فنول اکسيداز در نمونه هاي شاهد حداقل بوده است. با افزايش غلظت مس از 0.02 به %2. فعاليت اين سه آنزيم بويژه پراکسيداز افزايش پيدا کرد و در غلظت 0.2 به حداکثر فعاليت شان رسيدند. فعاليت آنزيم کاتالاز در حالت شاهد بيشتر از ساير آنزيم ها بود و در بيشترين غلظت مس عکس اين حالت وجود داشت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در آزمايش ديگري روي خصوصيات جوانه هاي برگي زعفران تحت همين شرايط بنظر مي رسد که افزايش فعاليت اين آنزيم ها در کاهش خطرات سميت مس و جلوگيري از صدماتي همچون کاهش بيوماس گياه و کاهش رشد جوانه هاي آن موثر باشد.

 
کلید واژه: زعفران، آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي، آبکشت، سميت مس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی