برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رديابي ژن هاي کلروپلاستي انار

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضازاده طاهره*
 
 *تهران، بلوار مرزداران، روبروي بانک پاسارگاد، پلاک 175، مجتمع آزمايشگاهي بهشت آئين( مابا)
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

انار داراي ترکيبات زيستي و حاوي مقادير زيادي از ترکيبات فنلي مثل آنتوسيانين مي باشد که داراي خاصيت آنتي اکسيداني، ضد سرطاني و ضد ميکروبي دارد. از آن جايي که يکي از محل هاي سنتز اين ترکيبات با ارزش، کلروپلاست مي باشد. مطالعه ژن هاي کلروپلاستي مي تواند به شناسايي هر چه بيشتر مکانيزم توليد اين ترکيبات کمک کند. در اين تحقيق شناسايي دو ژن همسايه psbl و psbf که ژن هاي دخيل در فتوسنتز هستند و در عملکرد فتوسيستم ΙΙ نقش دارند و بيشتر از ساير ژن هاي کلروپلاستي و همچنين ژن هاي هسته اي حـفاظت شده اند، انتخاب شدند. ابتدا توالي ژن هاي همتاي آن ها در 23 گياه ازپايگاه اطلاعاتي NCBI بررسي و يک جفت آغازگر براي آن ها طراحي گرديد. ژنهاي مورد نظر سپس با کمک اين آغازگرها و در پي واکنش زنجيره اي پليمراز از  DNA کلروپلاستي انارهاي اهـلي، وحشي و زينتي Punica granatum جدا سـازي و تـوالي يابي شدند. نتايج نشان داد که ژن psbl داراي 117 جفت باز مي-باشد و يک پروتئين 38 اسيد آمـينه اي را رمز مـي کند. ژن psbf داراي 120 جـفـت باز مـي باشـد و يـک پروتئـين 39 اسيد آمـينه اي را رمز مي کند. با مقايسه توالي اين ژن ها با ژن هاي همتاي آن ها از 23 گياه مورد بررسي مشخص گرديد که اين ژن ها شباهت زيادي با همديگر دارند. توالي اسيد آمينه پروتئين  psbl در انارهاي وحشي و زينتي در مقايسه با انارهاي اهلي فقط در يک اسيد آمينه (رمز شروع) متفاوت بود به طوري که در انار اهلي رمز کننده اسيـد آمينه ترئونين، ولـي در انارهاي وحـشي و زينتي رمـز کننده اسيد آمينه متيونين مي باشد. از آن جايي که ژن هاي مرتبط با سنتز ترکيبات دارويي در انار شناسايي نشدند مي توان با شناسايي اين ژن ها در مکانيزم توليد اين ترکيبات کمک کرد.

 
کلید واژه: Punica granatum، آنتوسيانين، ژن psbl، ژن psbf، ژنوم کلروپلاست
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 115  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی