نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی رازیانه با استفاده از نشانگرهای ملکولی AFLP

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسني محمدحسين*,ترابي سپيده,اميدي منصور,اطمينان عليرضا,دستمالچي ترانه,بهزادي راد مرجان
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه رازيانه يکي از قديمي ترين گياهان دارويي مورد استفاده انسان است که در زراعت و صنايع دارويي اکثر کشورها و کشور ما نيز جايگاه مهمي دارد. در اين تحقيق، ضمن اندازه گيري و سنجش صفات مورفولوژيکي، تنوع ژنتيکي 30 نمونه رازيانه از شهرهاي مختلف ايران و چندين کشور آسيايي و اروپايي با استفاده از 20 ترکيب آغازگر انتخابي AFLP مورد ارزيابي قرار گرفت. در مجموع از 1127 نوار مشاهده شده، 250 نوار چند شکل بودند. گروه بندي نمونه ها با برنامه NTSYS و بر اساس تجزيه خوشه اي دندروگرام حاصل از ضريب تشابه جاکارد، ژنوتيپ ها را به 8 گروه مختلف تقسيم کرد که حداکثر ميزان تنوع ژنتيکي مشاهده شده بر طبق اطلاعات اين نشانگرها برابر 40% بوده است. کمترين تنوع ژنتيکي بين دو نمونه از کشور مجارستان و برابر 3% و در ژنوتيپ هاي ايراني مربوط به دو نمونه از شهرهاي کرج و کاشان و برابر 11% مي باشد. يک نمونه از تبريز با 40% تنوع ژنتيکي، بيشترين ميزان تنوع را با ساير نمونه ها داشت. نتايج حاصل تا حدودي ارتباط بين تنوع ملکولي و تنوع جغرافيايي را نشان مي دهد بطوريکه نمونه هاي جمع آوري شده از مناطق جغرافيايي نزديکتر به هم، در برخي موارد در گروه ها و زير گروه هاي يکسان قرار گرفتند. از طرف ديگر برخي از نمونه هايي که در يک زير گروه قرار گرفته بودند نيز از مناطق جغرافيايي متفاوتي بودند که مي تواند به دليلي تشابه شرايط اقليمي و يا تبادل فيزيکي مواد بين اين مناطق باشد. مقايسه خصوصيات مورفولوژيکي نيز حاکي از تنوع و عملکرد بالايي در بين نمونه هاي ايراني است. نتايج حاصل از اين بررسي بيانگر وجود تنوع در اين گياه و مناسب بودن نشانگرهاي AFLP براي بررسي تنوع ژنتيکي نمونه هاي مختلف رازيانه است.

 
کلید واژه: گياه دارويي رازيانه، تنوع ژنتيکي، نشانگر AFLP، صفات مورفولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی