برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیکی در مرحله گیاهچه ای کرچک (ricinus communis)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عباسي امين*,عنايتي واقف,اسفندياري عزت اله,جان محمدي محسن
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه مراغه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کرچک (ricinus communis) يکي از گياهان دارويي است که مهمترين ماده تشکيل دهنده آن، روغن موجود در بذر مي باشد که به عنوان چرب کننده پوست بدن، ملين و نيز براي روشنائي و ساخت ضمادها استفاده مي شده و در حال حاضر نيز موارد استعمال فراواني در صنعت و داروسازي دارد. شوري يکي از تنش هاي محيطي است که رشد و قابليت توليد گياهان را در سرار دنيا به مخاطره انداخته است. به منظور بررسي تاثير غلظت هاي مختلف نمک برروي طول ساقچه، طول ريشه چه، وزن تر و خشک ساقچه و ريشه چه، RWC، سطح برگ و شاخص پايداري غشا، بذور يکنواخت گياه کرچک انتخاب و به روش کشت آبي با استفاده از محلول غذايي هوگلند پرورش يافت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تيمار شامل غلظت هاي مختلف 0، 50، 100 و 200 ميلي مولار در 4 تکرار اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که با افزايش غلظت نمک ميزان تمامي صفات مورد مطالعه کاهش يافت. تفاوت بين تيمارهاي شاهد و 50 ميلي مولار در تمامي پارامترهاي مورد بررسي غيرمعني دار بود اما با افزايش غلظت نمک به مقادير 100 و 200 ميلي مولار تفاوت بين تيمارها در مقايسه با شاهد و 50 ميلي مولار معني دار گشت که نشان دهنده حساسيت گياهچه کرچک به نمک مقادير بالاتر از 100 ميلي مولار مي باشد. نتايج حاصل از ميزان پراکسيد هيدروژن و ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز نيز مويد اين امر است.

 
کلید واژه: کرچک، شوري، سطح برگ، شاخص پايداري غشا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی