برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر تجمع ماده خشک ارقام آفتابگردان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عباسي هيمن*,سيدشريفي رئوف,رحيمي درآباد غلامرضا
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بر تجمع ماده خشک آفتابگردان، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه محقق اردبيلي به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 1388 اجرا شد. کود نيتروژن با سه سطح (صفر، 75 و 150 کيلوگرم در هکتار) در کرت هاي اصلي، تراکم با سه سطح (8، 10 و 12 بوته در مترمربع) و دو رقم آرماويرسکي و يوروفلور به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. مصرف مستقيم (ماده خشک) و غيرمستقيم (اسانس) اندام هاي زايش و رويش آفتابگردان اثر داروئي فراوان در درمان بيماري هاي مختلف از جمله قلب و عروق، زخم معده، آرتروز، التيام زخم و ورم پستان، فتق و... دارد. تجمع ماده خشک در تيمار هاي مختلف با استفاده از معادله TDM= (a+bt+ct2+dt3) تخمين زده شد. ضرايب تبيين بالا و معني دار و توزيع مناسب نقاط در اطراف منحني و منطقي بودن روند تغييرات ماده خشک از نظر فيزيولوژيک، گوياي انتخاب صحيح اين معادله براي کليه تيمارها بود. در کليه تيمارها سرعت تجمع ماده خشک در اوايل فصل رشد به طور آرام و تدريجي بود ولي با گذشت زمان بر اثر گسترش کانوپي گياهي و سطح برگ، شدت فتوسنتز جامعه گياهي افزايش و شيب منحني تجمع ماده خشک شدت بيشتري گرفته و به نقطه اوج رسيد، سپس به دليل افزايش سن گياه و پيري برگ ها مقدار ماده خشک کاهش يافت نشان داد که با افزايش سطوح مختلف نيتروژن و تراکم تجمع ماده خشک آفتابگردان افزايش مي يابد. بطوري که بالاترين مقدار (1800 گرم در مترمربع) در ترکيب تيماري  150کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تراکم 12 بوته در مترمربع برآورد گرديد.

 
کلید واژه: تراکم، نيتروژن، تجمع ماده خشک و آفتابگردان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی