برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تنوع گونه هاي دارويي در منطقه قرق و تحت چرا در منطقه جلگه اي ميانکاله

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ابوذري ميانج معصومه,تمرتاش رضا,طاطيان محمدرضا,يوسفيان مائده*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ذخيرگاه طبيعي پناهگاه فلور هر کشور را تشکيل مي دهد، بنابراين بررسي منابع آنها به منظور جمع آوري برنامه هاي مديريتي علمي از الويت بالايي برخوردار است. از اينرو شاخص هاي تنوع روش بسيار مناسبي براي ارزيابي اطلاعات فراوان بيولوژيکي است. همچنين تنوع زيستي بازتاب کننده مناسبي از ديناميک هاي ساختاري يک مکان در ارتباط با الگوهاي توزيع و تاريخ تکاملي است. بدين جهت براي درک تنوع و وجود غنا در تيپ هاي جوامع و گونه ها، نياز به شناخت ديناميک هاي اکوسيستم، همچنين اکولوژي فردي گونه ها است. تنوع زيستي در دهه اخير به دليل انقراض گونه هاي گياهي، توسعه اراضي کشاورزي و شهري و تغيير ارزش هاي اجتماعي در نگاه به گونه ها، اکوسيستم ها و منابع طبيعي، به عنوان يک موضوع مهم علمي، مورد توجه قرار گرفته است. بدين منظور، منطقه جلگه اي ميانکاله که در شمال شهرستان بهشهر واقع شده و از ذخيره گاه طبيعي مهم استان مازندران مي باشد مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين بررسي، آمار برداري به روش تصادفي – سيستماتيک در قطعات نمونه يک متر مربعي با 36 پلات صورت گرفت. در هر پلات نوع گونه هاي گياهي شناسايي و درصد پوشش آنها با توجه به معيار براون بلانکه مشخص گرديد. در اين پژوهش جهت محاسبه تنوع گونه هاي دارويي در دو منطقه چرا شده و نشده از شاخص هاي مک آرتور و شانون – وينر و همچنين جهت محاسبه يکنواختي از شاخص جي پايلو استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که تنوع شانون- وينر و مک آرتور در منطقه قرق بيشتر از عرصه چرا شده بود. از اين رو پيشنهاد مي شود علاوه بر توجه به حفظ هر چه بيشتر گونه هاي دارويي منطقه بمنظور حفظ ثبات اين ذخيره گاه از تخريب پوشش گياهي ممانعت به عمل آيد.

 
کلید واژه: گونه هاي دارويي، تنوع، شاخص شانون وينر، جي پايلو، ميانکاله
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 119  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی