برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنالیز روغن اسانسی اندام هوایی گیاه Artemisia torcomanica Gand رویشی در ایران همراه با بررسی خواص ضد باکتریایی آن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حجتي سعيدي فرشته*,مسعودي شيوا,عطار مگنوليا,كاكاوند سحر,روستاييان عبدالحسين
 
 *گروه شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، کدپستي : 14676831
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جنسArtemisia از خانواده کاسني Compositae شامل حدو د 250 گونه مي باشد که در سراسر دنيا پراکندگي جغرافيايي دارند. 34 گونه از اين جنس در ايران يافت مي شود که تنها دو گونه هاي kermanesis.A وmelanolepis.A انحصاري ايران مي باشند. خواص درماني متعددي از گونه هاي مختلف اين جنس گزارش شده است. برخي از گونه هاي رويشي در ايران خواص ضد مالاريا، ضد اسپاسم، ضد التهاب،ضد تشنج نشان داده اند. در بررسي فيتو شيميايي بر روي گونه هاي مختلف جنس Artemisia ترکيبات استيلني، ترپنوییدها به خصوص سزکویی ترپن لاکتونها گزارش شده اند.در بررسي هاي قبلي ما بر روي جنس Artemisia ترکيبات تشکيل دهند، A.turanica ,A.kermanensis ,A.kopetdaghensis, A.haussknechtii, A.ciniformis و A.campestris گزارش شده اند.در اين کار تحقيقاتي روغن اسانسي اندام هوایی گياه A.turcomanica با نام فارسي منه ترکمني جمع آوري شده از 10 کيلومتري بجنورد استان خراسان در سال 1388 به وسيله روش تقطير با آب استخراج و توسط دستگاه هاي GC/MS,GC مورد آناليز و بررسي قرار گرفت. 25 ترکيب با درصد 89.46% در روغن گياه A.turcomanica شناسايي گرديد که از اين ميان شش مونوترپن هيدروکربني (3.13%)، يازده مونوترپن اکسيژن دار (67.27%)، سه سزکویی ترپن هيدروکربني (1.68%)، سه سزکویی ترپن اکسيژن دار (15.83%) و دو ترکيب غير ترپنوییدي (1.55%) شامل بوده اند.1و8- سينئول (15.47%)،اسپاتولنول (15.18%)، کامفر (14.76%)، سانتولينا الکل (14.61%) و ترانس بتا-ترپينئول (11.64) در اسانس فوق از درصد بالايي برخوردار بودند. همان طور که نتايج نشان مي دهد روغن اسانس گياه فوق غني از مونوترپن هاي اکسيژن دار مي باشد. در بررسي خواص ضد باکتريایی اسانس فوق بر روي باکتري هاي گرم مثبت و منفي مشخص گرديد که اسانس مزبور اثرات خوبي بر عليه همه باکتري هاي گرم مثيت و منفي مورد آزمايش خصوصا باکتري گرم مثبت Staphy lococcus و Saprophyticus و باکتري هاي گرم منفي Shigella flexenerو Salemonnella para Aنشان داده است.

 
کلید واژه: Artemisia turcomanica، روغن اسانس، 1و 8- سينئول، اسپاتولنول، کامفر،سانتولينا الکل، خواص ضد باکتريایی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی