نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر روند انباشت ماده خشک و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عباسي هيمن,سيدشريفي رئوف,ويساني وريا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و تراکم بر انباشت ماده خشک و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان، آزمايشي در سال زراعي 1388 در مزرعه پ‍ژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. کرت هاي اصلي به سطوح نيتروژن (صفر، 75 و 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار) و کرت هاي فرعي به تراکم هاي بوته (8، 10 و 12 بوته در مترمربع) و دو رقم يوروفلور و آرماويرسکي اختصاص داده شد. نتايج حاصل نشان داد، انباشت ماده خشک و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن و تراکم قرار گرفت. افزايش تراکم مختلف بوته و مصرف نيتروژن بر روند انباشت ماده خشک عملکرد دانه (در واحد سطح) اثر افزايش داشت. بطوري که بالاترين روند انباشت ماده خشک در ترکيب تيماري تراکم 12 بوته در مترمربع و 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آمد. با توجه به برتري سطح تراکم 80 هزار بوته و سطح کودي 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار عملکرد مناسب در منطقه مورد آزمايش نسبت به ساير تيمارها از لحاظ عملکرد دانه، اين مقادير کود نيتروژن و تراکم کاشت براي بررسي صفات مورد مطالعه در آزمايش براي مناطق مشابه قابل توصيه مي باشد.

 
کلید واژه: آفتابگردان، نيتروژن، تراکم، انباشت ماده خشک و عملکرد دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی