مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي گونه Cytospora chrysosperma بدست آمده از درختان گردو با استفاده از نشانگر هاي RAPD و ISSR

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خالدي نيما*,عباسي خديجه
 
 *گروه حشره شناسي و بيماري شناسي گياهي، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بيماري شانکر سيتوسپورايي که توسط گونه هايي از جنس Cytospora ايجاد مي شود، از شايع ترين بيماري هاي درختان گردو در بسياري از نقاط کشور است. براي تعيين گونه غالب جنس Cytospora روي درختان گردو، طي سال 1387 بيش از 200 نمونه شاخه آلوده داراي علائم شانکر سيتوسپورايي، از مناطق عمده پرورش گردو در 12 استان کشور شامل؛ همدان، کردستان، کرمانشاه، ايلام، آذربايجان غربي، زنجان، مرکزي، لرستان، چهارمحال و بختياري، فارس، کهگيلويه و بوير احمد و اصفهان جمع آوري شد. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي در جمعيت گونه C.chrysosperma، 58 جدايه از مجموع 147 جدايه به دست آمده بر اساس پراکنش جغرافيايي انتخاب شدند. تنوع ژنتيکي جدايه هاي منتخب با استفاده از دو نشانگر RAPD و ISSR مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يک آزمايش اوليه تعداد ده آغازگر از مجموع 20 آغازگر RAPD و 12 آغازگر از مجموع 20 آغازگر ISSR با چندشکلي و تکرارپذيري بالا جهت بررسي هاي بيشتر انتخاب شدند. ميزان چندشکلي حاصل از نشانگرهاي RAPD و ISSR و ترکيب هر دو نشانگر به ترتيب برابر با %94.7، %95.8 و %95.8 بود. تجزيه و تحليل خوشه اي داده هاي حاصل بر اساس روش Centroid و ضريب تشابه جاکارد انجام گرفت. تجزيه و تحليل خوشه اي داده هاي حاصل از نشانگرهاي RAPD،ISSR  و ترکيب دو نشانگر، جدايه ها را به ترتيب به شش، هفت و شش گروه در بهترين نقطه برش تقسيم بندي کرد که نشان دهنده تنوع ژنتيکي بالايي در بين جمعيت هاي C.chrysosperma است. اما ارتباط مشخصي بين گروه بندي جدايه ها و منشاء جغرافيايي آن ها مشاهده نشد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق بيانگر اين است که نشانگرهاي RAPD و ISSR، نشانگرهاي مناسبي جهت مطالعات تنوع ژنتيکي در جدايه هاي قارچ C.chrysosperma مي باشند اما نشانگر ISSR به دليل دماي اتصال بالا، تکرارپذيري قابل قبول و هزينه يکسان با نشانگر RAPD از ارجحيت بيشتري برخوردار است.

 
کلید واژه: تنوع ژنتيکي، Cytospora chrysosperma، گردو، RAPD و ISSR
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 186  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی