برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر گرادیان های محیطی بر شاخص های تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزايي جواد*
 
 *گروه جنگل و مرتع، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ايلام
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

تحقيق حاضر با هدف مطالعه تاثير عوامل محيطي (ارتفاع از سطح دريا، جهت دامنه و شيب) بر تنوع گونه اي گياهان علفي در اکوسيستم جنگلي زاگرس انجام گرديده است. براي اين منظور، در منطقه اي به مساحت 170 هکتار، به صورت تصادفي سيستماتيک 228 قطعه نمونه به ابعاد 1.5´1.5 متر که بر اساس روش حداقل مساحت (Minimal area) تعيين گرديد، پياده شد. نتايج تحقيق نشان داد که در مجموع 88 گونه علفي متعلق به 71 جنس و 24 خانواده در منطقه مورد مطالعه قرار دارند. جهت دامنه بر تنوع و غناي پوشش علفي اثر معني داري داشته و جهت جنوبي بالاترين غنا و تنوع گونه اي را داشته است. همچنين نتايج نشان داد که ارتفاع از سطح دريا بر تنوع اشکوب علفي تاثير معني داري داشته و دامنه ارتفاعي پايين (پايين تر از  1630متر) بالاترين تنوع را داشته است، در حالي که ارتفاع از سطح دريا بر يکنواختي و غنا اثر معني داري نداشته است. علاوه بر اين، شيب تاثير معني داري بر غنا، تنوع و يکنواختي نداشت.

 
کلید واژه: تنوع گونه اي، اشکوب علفي، عوامل فيزيوگرافيک، زاگرس مياني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی