برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

معرفي اعضاي قلمرو آرکي در ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مخدومي كاخكي علي*,آموزگار محمدعلي
 
 *جهاد دانشگاهي، مرکز ملي ذخاير زيستي و ژنتيکي ايران، بانک ميکروارگانيسم
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اواخر دهه هفتاد ميلادي گروهي از ميکروارگانيزم ها به دليل تفاوت هاي متعدد با هر کدام از دو قلمرو يوکاريوت ها و باکتري ها به عنوان سومين قلمرو حيات و با عنوان آرکي ها معرفي شدند. ميکروارگانيزم هاي نمک دوست افراطي که به حداقل 1.5 مولار نمک براي رشد نياز دارند از اعضاي شاخص اين قلمرو تازه شناخته شده مي باشند. به منظور جداسازي و شناسايي اولين آرکي هاي متعلق به ايران نمونه برداري از محيط هاي پرشور انجام و در محيط کشت واجد %23 نمک تلقيح گرديد. محيط هاي کشت به مدت حداقل دو ماه در دماي 40 °C نگهداري شدند. با انجام کشت هاي متوالي جدايه هاي خالص بدست آمدند. جدايه هاي حساس به ماده ضدميکروبي آنيزومايسين به عنوان سويه هاي متعلق به قلمرو آرکي شناسايي شدند. مطالعات تکميلي براي معرفي جايگاه دقيق سيستماتيک اين سويه ها بر اساس ديدگاه پلي فازيک شامل روش هاي مولکولي (تعيين توالي ژن 16S rRNA و تعيين ميزان G+C سويه ها)، روش هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي (مصرف منابع کربني و توليد اسيد، تعيين دامنه تحمل و بهينه رشد NaCl، Mg2+، دما وpH ) و شيموتاکسونمي (تعيين ليپيد قطبي) انجام گرديد. ژن 16S rRNA سويه ها با استفاده از پرايمرهاي جهانشمول 21F و 1492R تکثير و تعيين توالي گرديد. بر اين اساس سه سويهEB27 ،EB21  و DC30 به دليل ميزان شباهت پايين با ديگر آرکي هاي شناخته شده (%90< شباهت) به عنوان نامزدهاي تاکسون هاي جديد انتخاب شدند. درخت فيلوژنتيکي رسم شده اين سويه ها با استفاده از نرم افزار MEGA 5 و همچنين ترکيب ليپيد قطبي آن ها ارتباط اندک اين سويه ها با ديگر آرکي هاي شناسايي شده تاکنون را تاييد کرد. بر اين اساس اولين آرکي هاي متعلق به ايران با نام هاي Halovenus aranensis، Haloarchaeobius iranensis و Halopenitus persicus در مجله معتبر سيستماتيک پروکاريوت ها IJSEM معرفي گرديد. اين تاکسون هاي جديد در مرکز ملي ذخاير ژيستي و ژنتيکي ايران به شماره دسترسي IBRC-M 10015،IBRC-M 10013  و IBRC-M 10041 نگهداري مي شوند.

 
کلید واژه: آرکي، نمک دوست افراطي، سيستماتيک پروکاريوت ها، محيط هاي پرشور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی