نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

همسانه سازی ژن زیر واحدآلفا فیکوسیانین در ناقل بیانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شجاع زهرا*,رجبي معماري حميد,رعايايي اردكاني محمد
 
 *گروه ميکروبيولوژي، دانشگاه آزاد جهرم
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

فيکوبيلي پروتئين ها، پروتئين هاي جذب کننده نور هستند که در سيانوباکترها و دو گروه از جلبک ها وجود دارند. فيکوسيانين رنگدانه آبي رنگي است که جزء اين خانواده است. اين رنگدانه داراي فعاليت هاي متنوع زيستي است و کاربردهاي گوناگوني در صنعت غذايي، آرايشي و دارويي داشته و مي توان ازآن به عنوان پروب هاي فلورسنت در هيستوشيمي و ميکروسکوپ فلورسنت استفاده کرد و از اين رو يک گزينه مناسب جهت مصارف صنعتي است. هدف از اين مطالعه شناسائي، جداسازي و همسانه سازي ژن زير واحد آلفا فيکوسيانين در ناقل بياني بود تا امکان توليد فيکوسيانين به صورت پروتئين نوترکيب در باکتري E.coli فراهم گردد.
روش
:
با توجه به توالي ژن زير واحد آلفا در بانک ژن و نقشه ناقل
pET-43.1a+، آغازگرهاي لازم جهت تکثير طراحي گرديد. استخراج ژنوم از سيانوباکتر Spirulina platensis انجام شد و به عنوان الگو درPCR مورد استفاده قرار گرفت. ناقل بياني و محصول تکثير شده موردنظر با آنزيم هاي برشي NdeI ,NotI برش داده شدند و با نسبت مناسب در کنارآنزيم T4 DNA Ligase واکنش اتصال انجام گرديد و پس از عمل ترنسفورماسيون،باکتري اشرشياکلي BL21(DE3) تراريخته بر روي محيط گزينشگر حاوي آنتي بيوتيک آمپي سيلين کشت داده شد. باب ررسي کلوني هاي ظاهر شده بر روي محيط گزينشگر با استفاده از کلوني PCR، هضم آنزيمي و تعيين توالي، حضور ژن زير واحدآلفا در ناقل بياني مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه
:
تکثير اختصاصي با پرايمرهاي ژن زير واحد آلفا فيکوسيانين بر روي ژل آگارز باند
488 bp را نشان داد و تکثير ژن را با طول صحيح تاييد نمود. بررسي کلوني ها با استفاده از کلوني PCR، هضم آنزيمي پلاسميدهاي حاصل از کلوني هاي مثبت و تعيين توالي پلاسميدهاي همسانه سازي شده، حضور ژن زير واحدآلفا در ناقل بياني pET-43.1a+ را اثبات نمود.
بحث
:
سيستم بياني
pET-43.1a+ با داشتن پروموترT7 يکي از قويترين سيستم هاي بياني جهت بيان بالاي پروتئين نوترکيب موردنظر در ميزبان حاوي يک نسخه کرومزومي از RNA پلي مراز T7 است. سنتزکامل فيکوسيانين وابسته به سنتز همزمان زنجيره آلفاوبتا وفيکوبيلين و اتصال صحيح فيکوبيلين به اين دو زنجيره است. از اين رو توليد نوترکيب اين فيکوبيلي پروتئين نسبت به پروتئين هاي ديگر مشکل است. با توجه به کاربردهاي گوناگون و اهميت فيکوسيانين، درصورت همسانه سازي ژن هاي ديگر آن در آينده مي توانيم به فيکوسيانين نوترکيب کامل دست يابيم.

 
کلید واژه: ژن زير واحد آلفا فيکوسيانين، اسپيرولينا، همسانه سازي، +pET43.1a
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی