نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تنوع زیستی، موجودات تراریخته (GMOs) و اخلاق زیستی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: الهياري فرد نجف*
 
 *پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

تنوع زيستي به معناي گوناگوني کليه موجودات زيست بوم است، تنوع زيستي شامل انواع و سطوح مختلف مولکولي، ژني، گونه اي و اکوسيستمي است. حيات همه ما و ساير موجودات و نسلهاي آينده به نوعي به حفظ تنوع زيستي وابسته است. پژوهش و توسعه زيست فناوري بدون رعايت ملاحظات اخلاقي و نگاهداشت تنوع زيستي موجب مخاطرات جدي براي زيست بوم انسان است. لذا اخيرا و از چند دهه گذشته تاکنون توجه به مفاهيم و رعايت اصول اخلاق زيستي مدنظر مجامع بين المللي و کشورها قرار گرفته است. بر اساس نتايج مطالعات آينده پژوهي جمعيت جهاني در سال 2050، بالغ بر 9.1 ميليارد نفر خواهد شد، سازمان بين المللي غذا و کشاورزي (فائو) اعلام کرده است تامين غذاي اين جمعيت جهاني نيازمند افزايش 70 درصدي توليد غذا در جهان و افزايش 100 درصدي توليد غذا در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. بر اساس اعلام سازمان ISAAA (موسسه ارزيابي بهره گيري از بيوتکنولوژي کشاورزي) تنها زيست فناوري مي تواند راه حلي کليدي براي رشد روزافزون تقاضا براي غذا در جهان باشد، لذا توليد و مصرف محصولات تراريخته ژنتيکي در سطح جهان از حيث تعداد و مقدار (سطح زير کشت و توليد) طي يک دهه گذشته نشان دهنده رشد است. با اين همه بررسي جنبه هاي اخلاقي توليد محصولات تراريخته به گونه اي که با حفظ تنوع زيستي و حق حيات ساير جانداران در تعارض قرار نگيرد، اهميت فراوان دارد. تنوع زيستي بر حق حيات موجودات تاکيد دارد. حق حيات، حقي اساسي و اوليه در زيست بوم است و توسعه محصولات تراريخته نبايد در شرايط کنوني و آينده اين حق را بطور مستقيم يا غير مستقيم از ساير موجودات زيست بوم سلب يا مخدوش کند. حق حيات و پايداري اکوسيستم ها رابطه اي تنگاتنگ با يکديگر دارند. در اکوسيستم هاي زراعي و توليدي محصولات غذايي تراريخته حق حيات ساير جانداران حدود معيني دارد. در اين مقاله کوشش شده است تا با رويکردي اخلاق زيستي، وضعيت و ضرورت توسعه محصولات تراريخته، با تاکيد بر حفظ تنوع زيستي بحث و تبيين گردد.

 
کلید واژه: اخلاق زيستي، تنوع زيستي، موجودات تراريخته
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 236  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی