برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

راه اندازی بانک پلاسمید پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: لاچيناني ليانا,قائدي كامران,تنهايي سميه,سلاميان احمد,درمياني كيانوش,نصراصفهاني محمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: اولين قدم در حفظ ذخاير ژني و ژنتيکي راه اندازي يک بانک جامع وکتور حاوي ژن هاي مختلف مي باشد. اين امر جهت مقاصد و اهداف زيست فناوري، توليد جانداران تراريخته، کلون نمودن و حفظ دراز مدت ژن ها و cDNA آن ها امري ضروري است. همچنين ايجاد بانک پلاسميد مي تواند به دستيابي محققين و مراکز تحقيقاتي به ذخاير ژني موثر بوده و موجب سهولت پيشرفت در امر تحقيق گردد. بنا به اهميت و کاربرد رو به رشد وکتورها و پلاسميدها در علوم زيستي بالاخص ژنتيک و بيوتکنولوژي، وجود پايگاهي در جهت حفظ و دسته بندي پلاسميدها به عنوان يکي از ذخاير ژنتيکي مشهود مي باشد. با عنايت به اهداف پژوهشکده رويان وجود يک منبع غني از وکتورها و پلاسميدها جهت استفاده به منظور دستيابي و کلون نمودن ژن ها و انتقال آن ها به بافت ها و سلول هاي هدف ضروري به نظر مي رسد.
روش ها: به همين منظور پلاسميدهاي مختلف بياني و کلونينگ از نقاط گوناگون جمع آوري شده و پس از ايجاد شناسنامه اي که حاوي ترادف ها و اطلاعات و نقشه ژنتيکي پلاسميد بود، پلاسميدهاي مربوطه تکثير و نگهداري گرديدند. شناسنامه مرتبط با هر پلاسميد با توجه به اطلاعات نقشه ژنتيکي، جايگاه هاي آنزيم هاي محدودکننده، توالي ژن هاي هدف، موسسه اهداکننده پلاسميد در پنج گروه پلاسميدهاي بياني در پروکاريوت ها، يوکاريوت ها (پستانداران)، مخمر و پلاسميدهاي حاوي ساختارهاي ويروسي لنتي ويروسي و رتروويروسي طبقه بندي گرديدند
.
نتايج: در حال حاضر اين بانک داراي 160 پلاسميد مي باشد. دسته بندي پلاسميدهاي مزبور و ايجاد شناسنامه جهت اين پلاسميدها اطلاعات کاربردي بسيار مناسبي را جهت محققين فراهم مي کند. به عنوان مثال پلاسميدهاي حاوي شناسه
(Tag) و يا توالي هاي القايي (Inducible) در اين دسته بندي ها مشخص گرديدند.
نتيجه گيري کلي: از مزاياي اين بانک آن است که دسترسي به پلاسميدها به صورت هدفمند و به سرعت انجام پذير بوده، امکان مبادله آن ها و در دسترس قرار دادن آن ها را براي محققين مختلف امکان پذير مي سازد. همچنين با توجه به جمع آوري ذخاير ژنتيکي، اين بانک مي تواند بر غناي مجموعه ذخاير ژنتيکي ايران بيفزايد
.

 
کلید واژه: بانک پلاسميد، ژن، cDNA
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 151  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی