برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تنوع ژنتيکي برخي از اکوتيپ هاي گل گاو زبان ايراني (.Echium amoenum Fisch & Mey) نواحي شمال و غرب ايران با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسين پورآزاد نورالدين,نعمت زاده قربانعلي*,آزادبخت محمد,كاظمي تبار سيدكمال,شكري احسان
 
 *پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در اين تحقيق، از نشانگر مولکولي RAPD براي تعيين تنوع ژنتيکي 16 اکوتيپ گل گاو زبان ايراني (Echium amoenum Fisch & Mey.) جمع آوري شده از برخي مناطق شمال و غرب ايران استفاده شد. به اين منظور DNA ژنومي با استفاده از روش STE استخراج و واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) با استفاده از 23 آغازگر RAPD بر روي DNA ژنومي مورد مطالعه انجام گرديد. از تعداد 438 نوار باندي قابل تشخيص ايجاد شده 385 باند (%87.9) در بين اکوتيپ هاي مختلف چندشکلي نشان دادند. نوارهاي باندي بر اساس وجود (1) يا عدم وجود باند (0) کدگذاري و با استفاده از نرم افزار ژنتيکي تجزيه داده ها انجام شد. براي تعيين ميزان تشابه بين اکوتيپ ها، از ضريب تشابه دايس استفاده گرديده و بر اساس آن تجزيه خوشه اي به روش UPGMA انجام و دندروگرام مربوطه رسم گرديد. تجزيه کلاستر، اکوتيپ هاي مورد مطالعه را در 8 گروه اصلي طبقه بندي نمود. بيشترين تشابه (0.68) بين دو اکوتيپ قزوين- لرستان و کمترين ميزان تشابه (0.33) بين اکوتيپ هاي جنت رودبار- گرگان مشاهده گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه تنوع ژنتيکي نسبتا خوبي بين اکوتيپ هاي گل گاو زبان ايراني وجود دارد و نشانگر ملكولي RAPD ابزار مناسبي جهت ارزيابي تنوع ژنتيکي بين اکوتيپ هاي گل گاو زبان ايراني مي باشد.

 
کلید واژه: گل گاو زبان ايراني، تنوع ژنتيکي، نشانگرهاي RAPD
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 82  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی