برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعي خورشيدي معصومه*,بي همتا محمدرضا,خيال پرست فرنگيس,نقوي محمدرضا
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

منابع ژنتيکي گياهي، علاوه بر زيربنايي براي توسعه کشاورزي، به عنوان منبعي از سازگاري ژنتيکي همچون سپري در برابر تغييرات محيطي عمل مي کند. اين منابع تامين کننده مواد خام ژنتيکي (ژن ها) هستند که در صورت بهره برداري صحيح از آن ها، واريته هاي جديد و مطلوبتر گياهي را مي توان توليد کرد. تنوع مبناي همه گزينش هاست. يک برنامه اصلاحي زماني موفق است که دو عامل تنوع و انتخاب در گياه مورد آزمايش وجود داشته باشد. همبستگي بين متغيرها بيانگر نوع و ميزان رابطه بين آن ها مي باشد که در اصلاح نباتات از اهميت زيادي برخوردار است. با مطالعه همبستگي و تنوع ژنتيکي مي توان صفات موثر در عملکرد دانه و همچنين ساير عوامل موثر در ايجاد همبستگي بين صفات را شناسايي نمود. در اين مطالعه، 49 ژنوتيپ لوبياي معمولي تهيه شده از بانک ژن دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفتند. هدف از اين پژوهش، ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي مورد بررسي در 14 صفت مورد مطالعه بود. تنوع زيادي در بين ژنوتيپ ها مشاهده شد. نتايج تجزيه همبستگي ساده وجود همبستگي هاي مثبت و معني داري بين صفات مورد ارزيابي را گزارش نمود که از مهم ترين آن ها مي توان به وجود همبستگي مثبت و معني دار بين عملکرد تک بوته با صفات قطر ساقه، وزن غلاف با بذر، تعداد غلاف پر در بوته، تعداد کل غلاف در بوته و تعداد بذر در بوته اشاره نمود. از اين صفات مي توان در برنامه هاي اصلاحي براي بهبود عملکرد و خزانه ژني بهره برد.

 
کلید واژه: لوبياي معمولي، تنوع ژنتيکي، تجزيه همبستگي، خزانه ژني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی