برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و حفاظت بذور گیاهان دارویی آذربایجان شرقی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طالب پور اميرحسين*,قهرماني محمدعلي,سلطاني فرامرز
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياهان دارويي از دورانهاي گذشته به عنوان يك نياز براي حيات با انسان عجين بوده و در قرون اخير با مطالعات انجام شده و اثبات مواد دارويي بسيار مهم اين گياهان و كاربرد آنها در علوم پزشكي اين گياهان رابسيار مورد توجه قرار داده است با توسعه و گرايش به كاربرد گياهان دارويي در طب سنتي و طب مدرن و از طرفي صنايع وابسته، محققين را به تالشي جديد براي شناخت علمي جمع آوري و نگهداري بذور اين گونه ها واداشت و از طرفي بنا بر كشت و توسعه برخي از اين گونه و لازمه ارزيابي علمي اين گونه ها و حفاظت انها براي نسل آينده اهميت و ضرورت علمي و فني مسئله را كاملا نشان مي دهد. بر اين اساس طرح فوق الذكر در عرصه هاي طبيعي استان با بررسي منابع علمي معتبر موجود و اطلاعات فولكوروريك و اطلاعات هرباريوم شروع شد و بذور گياهان دارويي به طريق استاندارد (ايستا) جمع آوري و بعد از خشك نمودن و حذف مواد زائد و انجام روشهاي تكنولوژي بذر بسته بندي به همراه شناسنامه اطلاعاتي هر گونه در سردخانه هاي طراحي شده در مركز تحقيقات نگهداري و حفاظت گرديد.
نتايج حاصل از اين تحقيق در طول 5 سال اجراي طرح تعداد 252 نمونه بذرگياهان دارويي ازعرصه هاي منابع طبيعي استان جمع آوري گرديد. اين تعداد نمونه جمع آوري شده متعلق به 41 خانواده بود. بيشترين تعداد نمونه به ترتيب از خانواده هاي نعنائيان
Labiatae با 75 نمونه و كاسني Compositae با 36 نمونه و چتريان Umbelliferae با 23 نمونه و رز Rosaceae با 14 نمونه و بقولات با 12 نمونه بذر بوده است. از نمونه هاي جمع آوري شده متعلق به 125 جنس و 188 گونه مي باشند كه داراي تنوع گونه اي مناسبي بوده است. از لحاظ فرم رويشي نمونه هاي جمع آوري شده بر اساس روش رانكاير 163 گونه معادل 67.20 درصد از كل بذور داراي فرم رويشي همي كريپتوفيت (گونه هاي چندساله نيمه نهان روي)، 29 نمونه فرم فانروفيت (بوته اي تا درختچه اي) معادل 11.47 درصد كل نمونه ها و 29 نمونه فرم كامفيت (بوته اي هاي پاي رست) معادل 11.47 درصد كل نمونه ها و 25 نمونه فرم تروفيت (گونه هاي يكساله كم زي) معادل 9.89 درصد كل نمونه هاي بذر جمع آوري شده مي باشند. با توجه به اهميت و اهداف مهم اين طرح به نظر مي رسد مي توان در برنامه ريزيهاي زيربنايي ارزيابي- حفاظت و توسعه كشت و فن آوري گياهان دارويي با رويكرد جديد اطلاعات ناشي از اين طرح بسيار سودمند خواهد بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 97  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی