برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه فیلوژنتیک مولکولی ژن ACC، در جنس Hordeum و مقایسه آن با جنس های Leymus و Elymus

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهزادي راد مرجان,نقوي محمدرضا,طالعي عليرضا,دستمالچي ترانه
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ايران به عنوان يکي از مراکز بومي جو (Hordum) مورد توجه است و با توجه به اينکه اجداد وحشي اين جنس داراي تنوع ژنتيکي بسيار زيادي هستند، يافتن روابط تکاملي اين گياه جهت بررسي تنوع زيستي و حفظ ژرم پلاسم هاي موجود، بسيار ارزشمند است. جو متعلق به خانواده (Poaceae) مي باشد كه جزء بزرگترين خانواده تك لپه اي است. ژن تک نسخه پلاستيدي استيل کوآنزيم آ، اولين گام کاتاليزي در بيوسنتز اسيدهاي چرب، جهت مطالعه روابط تکاملي گراس ها توانايي زيادي دارد، زيرا احتمال اينکه، ژن هاي تک نسخه و کم نسخه دستخوش تکامل گروهي شوند، کم است، بنابراين ACC ژن مهمي جهت مطالعه مبدأ و تکامل پلي پلوييدها مي باشد. در اين تحقيق رابطه فيلوژنتيكي هفت گونه و زيرگونه جو هاي بومي ايران (H. murinum L.)، (H. marinum)، (H. brevisubulatum)، (H. bulbosom L.)، ((C. Koch)H. spontaneum)، جو زراعي دو رديفه (H. vulgare convar distichon)، جو زراعي شش رديفه (convar hexastichon H. vulgare)، با استفاده از آغازگر اختصاصي ژن استيل كوآنزيم آ كربوكسيلاز  ACC1بررسي و توالي هاي بدست آمده از جو با توالي گونه هايي از جنس (Leymus) و (Elymus) موجود در پايگاه اطلاعاتي مقايسه شد. جوهاي بومي ايران تنوع زيادي را نشان دادند. درخت فيلوژنتيکي نمونه ها را به دو گروه اصلي تقسيم نمود که اولين گروه شامل تمامي نمونه هاي جنس (Leymus) و (Elymus) و دو گونه از جنس (Hordeum) مي باشد، در حالي که گروه دوم شامل گونه ها و زيرگونه هاي (Hordeum) ايراني همراه با (H. vulgare) است که مبدأ آن شناخته شده نمي باشد. نتايج حاصل از درخت فيلوژنتيكي در اين تحقيق با ساير مطالعات بدست آمده از تحقيقات مورفولوژيکي و مولکولي مطابقت داشت. از آنجايي كه ژن ACC1 منبع ارزشمندي جهت آناليزهاي فيلوژنتيكي در طايفه (Triticeae) مي باشد، لذا اين تحقيق وضعيت ژنومي گونه ها و روابط تکاملي بين آنها و همچنين روابط منطقي و معقول تاکسونومي گونه هاي مهم و بومي جو ايران با استفاده از مقايسه توالي هايDNA  براي ژن مورد نظر را به خوبي مشخص نمود.

 
کلید واژه: فيلوژنتيك، (Hordeum)، ژن ACC، تکامل مولکولي، توالي ژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 99  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی