نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر شرایط اکو -جغرافیایی روی شباهت ژنتیکی جمعیت های کلپوره (Teucrium polium) بر اساس نشانگر RAPD

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پسركلو اقدس,باقريه نجار محمدباقر,ميان آبادي منيژه,ستاريان علي,باقي زاده امين
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف: در اين مطالعه، تاثير شرايط اكولوژيك، فاصله جغرافيايي و عرض جغرافيايي بر ميزان شباهت ژنتيكي بين جمعيت هاي مختلف کلپوره (Teucrium polium) در استان هاي گلستان و خراسان شمالي با استفاده از نشانگرهاي RAPD و DNA ژنومي بررسي شد.
روش: برگ هاي جوان گياه کلپوره از دو منطقه از استان گلستان (شهرستان راميان و مراوه تپه) و دو منطقه از استان خراسان شمالي (منطقه گرماب و شهر آشخانه) جمع آوري گرديد. از هر جمعيت تعداد 10 فرد گياهي به طور تصادفي انتخاب شدند. واکنش هاي
PCR با استفاده از 8 پرايمر RAPD صورت گرفت. پس از تهيه ماتريس صفر و يک از نوارهاي باندي با استفاده از نرم افزار NTSYS-pc و ضريب تشابه جاکارد ماتريس تشابه محاسبه گرديد و بر اساس آن تجزيه خوشه اي به روش UPGMA انجام و دندروگرام آن ترسيم گرديد.
نتيجه و بحث: با استفاده از 8 آغازگر تصادفي
RAPD بر روي DNA ژنومي نمونه هاي کلپوره در مجموع 62 باند تشکيل شد که در اين ميان 80% چندشکلي نشان دادند. بيشترين فاصله ژنتيكي بين جمعيت هاي راميان و آشخانه (0.66) و كمترين آن بين مراوه تپه و گرماب (0.42) ديده شد. بر اساس دندروگرام، نمونه هاي مراوه تپه، گرماب و آشخانه در يک خوشه و نمونه راميان با بيشترين تفاوت در گروهي مجزا قرار گرفت. شباهت ژنتيكي بين جمعيت هاي مراوه تپه و گرماب را مي توان بر اساس شرايط اكولوژيك مشابه حاكم بر آن دو جمعيت مانند ارتفاع پايين و اقليم مشابه تفسير كرد. از طرف ديگر، تفاوت ژنتيكي جمعيت راميان با بقيه جمعيت هاي مورد بررسي را مي توان به شرايط اكولوژيك متفاوت و فاصله جغرافيايي بسيار دور اين جمعيت از بقيه جمعيت ها ارتباط داد. نتايج ما نشان مي دهند كه نشانگرهاي RAPD در گياه کلپوره احتمالا تحت تاثير انتخاب طبيعي بوده، عوامل اكولوژيك بر روي ميزان شباهت ژنتيكي بين جمعيت هاي گياهي تاثير دارند.

 
کلید واژه: کلپوره، شرايط اکولوژيک، فاصله ژنتيكي، نشانگر مولکولي، RAPD
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی