برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي متغيرهاي زيستگاهي موثر بر تراکم پرندگان «آشيانه حفره اي» در پارک ملي گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وارسته مرادي حسين*,اميني تهراني نسرين
 
 *گروه محيط زيست، دانشکده شيلات و محيط زيست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين پژوهش جهت بررسي تاثير متغيرهاي محيط زيستي موثر بر فراواني جامعه پرندگان آشيانه حفره اي در پارک ملي گلستان انجام شد. شاخص هاي تراکم و همباشي پرندگان با متغيرهاي محيط زيستي با استفاده از روش نمونه برداري مسافتي و روش رج بندي مورد مطالعه قرار گرفت. پرندگان و متغيرهاي محيط زيستي به فاصله شعاعي 25 متري از هر يک از 122 نقطه نمونه برداري بررسي گرديد. براي تعيين تراکم پرندگان و همباشي جامعه پرندگان با متغيرهاي محيط زيستي، به ترتيب از نمونه برداري فاصله اي و آناليز تطبيقي متعارف استفاده شد. در طول دوره مطالعاتي، تعداد 612 مشاهده از پرندگان آشيانه حفره اي متعلق به 12 گونه ثبت گرديد. پرندگان الگوهاي متفاوتي از تراکم را در پارک ملي گلستان از خود نشان دادند. مگس گير سينه سرخ، کمرکولي جنگلي و چرخ ريسک پس سر سفيد بيشترين تراکم و گونه هاي سينه سرخ، دارکوب خال دار بزرگ و دارکوب خال دار کوچک کمترين تراکم در هکتار را داشتند. محور اول آناليز تطبيقي متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از يکديگر متمايز نمود. گروه اول شامل گونه هاي آشيان حفره اي ثانويه نظير اليکايي، چرخ ريسک بزرگ، چرخ ريسک پس سر سفيد، سينه سرخ و مگس گير سينه سرخ همبستگي مثبتي با تعداد درختان با ارتفاع کمتر از 10 متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه کمتر از 20 و 50-20 سانتي متر داشت. گروه دوم، شامل دارکوب خال دار بزرگ، دارکوب خال دار کوچک، دارکوب سياه، کمرکولي جنگلي و دارخزک که اغلب آن ها جزء پرندگان آشيان حفره اي اوليه هستند همبستگي مثبتي را با ارتفاع درختان، ارتفاع درختان خشک سرپا، قطر برابر سينه درختان خشک سرپا، درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا، ارتفاع درختان خشک افتاده، قطر برابر سينه درختان خشک افتاده، درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از 100 سانتي متر داشت. نتايج اين مطالعه بيانگر اهميت متغيرهاي زيستگاهي خصوصا خشکه دارها در حفظ فراواني جامعه پرندگان به ويژه پرندگان آشيانه حفره اي و درنتيجه حفظ تنوع زيستي بوم سازگان هاي جنگلي است.

 
کلید واژه: پرندگان آشيانه حفره اي، پارک ملي گلستان، تراکم، متغيرهاي زيستگاهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 91  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی