برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی ذخایر ژنتیکی جدید شبدر به منظور معرفی منابع ژرم پلاسم برتر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفري سام,يوسفيان زهره
 
 
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف: تعيين سازگاري چند گونه شبدر وحشي در منطقه شهرکرد به منظور استفاده در برنامه هاي بهنژادي، تعيين پتانسيل توليد در توده هاي گزينش شده چند گونه شبدر، گزينش و معرفي منابع ژنتيکي جديد شبدر وحشي و استفاده در برنامه هاي اصلاحي پيشرفته شبدر
روش: در اين طرح 15 توده برتر از شبدرهاي وحشي از گونه هاي
T.diffusum، T.purpureum، Trifolium echinatum، T.hirtum، T.campestre،T.lapaceum  و شبدر ايراني (گونه شبدر زراعي کشور) حاصل از آزمايشات قبلي در کلکسيون شبدر بانک ژن گياهي ملي ايران (عباسي 1385 و 1388) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سه منطقه شهركرد و دو سال کشت گرديد. هر توده بر روي چهار خط به طول 4 متر با فاصله خطوط 50 سانتيمتر کشت گرديد. در زمان اجراي هر سال آزمايش در هر منطقه بر روي کليه داده ها تجزيه واريانس ساده انجام گرفت. در پايان دوره اجراي طرح تجزيه واريانس مرکب به منظور بررسي اثرات متقابل صورت گرفت. در پايان آزمايش توده هاي برتر براي منطقه با مقايسه ميانگين ها براي تحقيقات آينده مشخص مي شوند.
نتيجه: عملکرد علوفه تر بين
0.21 کيلوگرم بر چهار متر مربع در گونه T. campestre تا 78.7 کيلوگرم بر چهار متر مربع در توده اي از شبدر ايراني يک چين با ميانگين 22.7 کيلوگرم در مجموعه متغير بود. عملکرد علوفه خشک نيز از 0.11 کيلوگرم بر چهار متر مربع در گونه T. campestre تا 14.2 کيلوگرم بر چهار متر مربع در توده اي از شبدر ايراني يک چين در تغيير بود. تجزيه واريانس براي صفات عملکرد علوفه تر، خشک و تعداد روز تا گلدهي در آزمايش يک انجام گرديد و براي صفات عملکرد تر و خشک تفاوت معني دار بين توده ها وجود داشت در صورتي که در صفت تعداد روز تا گلدهي اين تجزيه معني دار نشد. در عملکرد علوفه خشک مواد مورد آزمايش به 4 گروه تقسيم شدند که يک توده ازT. campestre  به تنهايي در گروه يک با ميانگين عملکرد خشک 0.8 کيلوگرم در 4 متر مربع قرار گرفت. همچنين يک توده از T. echinatum به تنهايي با عملکرد 11.5 کيلوگرم در 4 متر مربع در گروه چهارم قرار گرفت. نتايج تجزيه دانکن در عملکرد علوفه تر مواد را به سه گروه تبديل نمود. دو توده T. capmestre در گروه اول قرار گرفتند. در صورتي که برخلاف عملکرد علوفه خشک علاوه بر T. echinatum، گونه هاي T. hirtum و يک توده از T. resupinatum در گروه سوم (پر پتانسيل ترين مواد) قرار گرفتند.

 
کلید واژه: شبدر وحشي، پتانسيل توليد، بانک ژن، توده برتر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 67  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی