برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي برخي ژنوتيپ هاي گردوي ايراني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوروزي رضا*,عسگري سرچشمه محمدعلي
 
 *گروه علوم باغباني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

حفاظت، ارزيابي و استفاده از منابع ژنتيكي به عنوان يكي از ارزشمندترين ثروتهاي ملي هر كشور داراي اهميت است. گردو از محصولات مهم باغباني ايران است که تنوع وسيعي در خصوصيات آن به علت تکثير از طريق جنسي در ايران وجود دارد. در اين تحقيق 34 صفت کمي و کيفي 28 ژنوتيپ و 3 رقم داخلي گرد آوري شده در مرکز تحقيقات گروه علوم باغباني پرديس کشاورزي کرج مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها توسط آمار توصيفي، تجزيه به عامل ها، تجزيه خوشه اي و تجزيه به مولفه هاي اصلي (PCA) تحليل شدند. برخي ژنوتيپ ها به دليل دير برگ دهي به احتمال زياد مي توانند نسبت به سرماي دير رس بهاره مقاوم باشند. 54.8% از گردوهاي مورد بررسي پروتاندر و 45.2% از آنها پروتوژن بودند. ميانگين ريزش گل ماده در گردو هاي مورد مطالعه 41% بود. صفاتي چون درصد مغز، وزن دانه و وزن مغز نسبت به ساير صفات تنوع پائيني داشتند. احتمالا گزينش در طول ساليان بر اساس کيفيت عالي دانه و درصد بالاي مغز که اکثرا در تکثير بذري مد نظر است مي تواند دليل اين تنوع پايين باشد. نتايج حاصل از تجزيه همبستگي ساده در بين صفات مورد مطالعه وجود همبستگي هاي مثبت و منفي معني داري را مشخص نمود که در اين بين تمام شاخص هاي مرتبط با دانه و مغز از همبستگي بالايي با يکديگر برخوردار بودند. تجزيه عامل نشان داد صفات کمي از قبيل طول، عرض و قطر ميوه و مغز، وزن ميوه و دانه و مغز از اجزاي تشکيل دهنده عامل اول است. صفات موثر در نه گروه عاملي قرار گرفتند که مجموعا 84% از کل تغييرات را توجيه نمودند. طبق آناليز حاصل از تجزيه خوشه اي و آناليز فاکتور مبتني بر PCA، دو ژنوتيپ 18 و 23 که نسبت به ساير ژنوتيپ ها جدا افتاده بودند جزو ژنوتيپ هاي برتر از لحاظ صفات مربوط به ميوه و مغز بودند. اين ژنوتيپ ها مي توانند به عنوان ژنوتيپ هاي برتر معرفي گردند.

 
کلید واژه: گردو، بررسي صفات، تجزيه خوشه اي، ژنوتيپ هاي برتر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 155  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی