برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير خصوصيات توپوگرافي بر تنوع گونه اي در مراتع طالقان مياني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خجسته فرزانه*,زارع چاهوكي محمدعلي,آذرنيوند حسين
 
 *کرج، بلوار امام زاده حسن، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دفتر گروه احياء مناطق خشک و کوهستاني
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 13
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

حفاظت همه جانبه از اکوسيستم هاي مرتعي، در گرو مديريت بر اساس توسعه کمي و نگهداري بيشترين تعداد گونه هاي بومي در اين اجتماع است. حضور و پراکنش جوامع گياهي در اکوسيتم هاي مرتعي، تصادفي نيست، بلکه عوامل اقليمي، خاکي، توپوگرافي و انساني در گسترش آن ها نقش اساسي دارند. در اين تحقيق تاثير خصوصيات توپوگرافي (درصد شيب، ارتفاع از سطح دريا و جهت) بر تنوع زيستي چهار رويشگاه مرتعي در طالقان مياني با استفاده از روش تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) در نرم افزار PC-ORD تعيين شد. نتايج اين تحقيق نشان داد دو فاکتور درصد شيب و ارتفاع از سطح دريا از مهمترين عوامل موثر بر تنوع زيستي مراتع به شمار مي آيند. وضعيت ارتفاعي مشابه با تاثير بر ميزان رطوبت، بافت خاک و تاثير بر تکامل آن منجر به تغيير در تنوع زيستي مي شود. با توجه به شاخص هاي تنوع، غناي گونه اي و يکنواختي مشاهده شد که تغييرات اين شاخص ها در سه رويشگاه مورد مطالعه به ميزان کمتري تغيير کرده است که علت اين امر را مي توان به قرار گرفتن تيپ هاي رويشي در يک گراديان ارتفاعي (ارتفاعات بالاي 1900 متر) نسبت داد. تغيير ارتفاع و شيب بر روي نوع گونه هاي تشکيل دهنده تيپ هاي گياهي نيز تاثير گذاشته است به طوري که در اين تحقيق مشاهده شد با افزايش ارتفاع و شيب گونه هاي سازگار با اين شرايط نظير Agropyron tauri،Psatyrostachis fragilis  و Thymus kotschyanus که در نواحي کوهستاني در اراضي با شيب هاي صخره اي و خاک هاي کم عمق و واريزه اي رويش دارند به ترکيب گياهي اضافه شده است. نتايج اين تحقيق اهميت مطالعه خصوصيات توپوگرافي را بر تنوع گونه اي مراتع نشان مي دهد.

 
کلید واژه: خصوصيات توپوگرافي، تنوع گونه اي، تجزيه مولفه هاي اصلي، مراتع طالقان مياني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 108  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی