نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

جمع آوری، حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی گیاهی منابع طبیعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري علي اشرف*
 
 *موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور
 
عنوان همایش: کنگره ژنتيك ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ژنتیک ایران، مرکز ملی ذخاير ژنتيك و زیستی ایران
زمان:  1393دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با هدف حفاظت از ذخاير ژنتيکي طبيعي به عنوان يک سرمايه ملي کشور، در طي دو برنامه 5 ساله گياهان مرتعي، داروئي و جنگلي اولويت دار در هر استان مشخص شدند و عمليات صحرايي با زمان بندي عزيمت به مناطق، انجام شد. همزمان با جمع آوري بذر، اطلاعاتي شامل نام و کد محل، نام جنس، گونه و خانواده و نقطه جغرافيايي و برخي استفاده هاي گياه در فرم هايي ثبت شدند. طبق آخرين آمار، تاکنون تعداد 39000 نمونه شامل 17000 نمونه بذر گياهان دارروئي 17500 نمونه بذر گياهان مرتعي و 2500 نمونه بذر گياهان جنگلي و 2500 نمونه بذر گياهان زراعي جمع آوري شدند. ارزيابي هاي مقدماتي در آزمايشگاه تکنولوژي بذر شامل خالص سازي، تعيين درصد جوانه زني، تعيين وزن هزار دانه، سلامتي بذور و بسته بندي بذر در فويل آلومينيومي دو جداره (ضد رطوبت) بر روي کليه نمونه هاي واجد شرايط انجام شد و نمونه ها در دو تکرار در سردخانه هاي پايه (دماي -18 سانتيگرد) و فعال (دماي +4 سانتيگرد) در بانک ژن منابع طبيعي وابسته به موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور حفاظت مي شوند. نمونه هاي گياهان مرتعي متعلق به 55 خانواده، 205 جنس و 506 گونه و نمونه هاي گياهان داروئي شامل 76 خانواده، 339 جنس و 860 گونه مي باشند. در بين گياهان مرتعي خانواده هاي (پروانه آسا) Papilionaceae و (گندميان) Gramineae و در بين گياهان داروئي خانواده هاي (نعناعيان) Labiatae، (آفتابگردان) Compositae و (چتريان) Umbelliferae بيشترين تعداد نمونه بذر داشتند. نتايج ارزيابي هاي مقدماتي نشان داده است که 81 درصد نمونه ها بيش از 50 درصد جوانه زني داشتند و بقيه آن ها کم و بيش داراي خواب بذر (دورمانسي) بودند. اکثر گونه هاي جمع آوري شده خودرو بوده و بيش از 70 درصد نمونه ها از مناطق کوهستاني با ارتفاع 1500 تا 3000 جمع آوري شدند. که نشان دهنده اهميت طبقات ارتفاعي مرتفع بعنوان مراکز پراکنش گونه هاي دارويي و علوفه اي کشور مي باشد. از نمونه هاي حفاظت شده تاکنون 9800 نمونه بذر در اختيار متقاضيان دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي قرار گرفته که عمدتا بذرهاي گياهان داروئي بوده اند. متاسفانه عليرغم اهميت اقتصادي زياد گياهان مرتعي و وجود تنوع ژنتيکي قابل توجه براي اکثر صفات مهم زراعي بهره برداري کمتري از اين ژرم پلاسم باارزش صورت گرفته است. در اين تحقيق محدوديت ها و چالش هاي جمع آوري و حفاظت ذخاير توارثي گياهان مرتعي و داروئي از قبيل کاهش زادآوري طبيعي گونه هاي داروئي در اثر بهره برداري بي رويه، تبديل اراضي منابع طبيعي به ديمزارهاي کم بازده، مشکلات برداشت بذر و مشکلات مربوط به احياء، تکثير و شناسايي نمونه ها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: جمع آوري، حفاظت، ارزيابي بانک ژن، گياهان دارويي، مرتعي و جنگلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 180  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی